Den islamistiska regimen i Iran har förberett och bedrivit verksamhet som har syftat till att kunna genomföra angrepp mot personer i Sverige.

Dessa attentat i Sverige har stoppat av Säkerhetspolisen, det rapporterar radions Ekoredaktion. 

Migrationsverket släppte in dem trots att man visste

Två iranska agenter har arbetade under täckmantel i Sverige och har planerat mord på svenska judar. Agentparet kopplas till Irans underrättelsetjänst och greps i april 2021 misstänkta för stämpling till terroristbrott. Då det saknades tillräckligt med bevis för att väcka åtal utvisades de 2022.

Ekot har avslöja att Migrationsverket redan 2016 fick tips om att de var iranier och arbetade för den iranska ambassaden. Trots det gavs paret asyl som afghaner. 

Iran är fortsatt hot mot svenskar i Sverige

Chef för Säkerhetspolisens kontraspionage, Daniel Stenling, bekräftar att det pågår iranska operationer i Sverige just nu, men vill inte gå in på mer detaljer. Iran utgör fortsatt ett allvarligt säkerhetshot mot både enskilda och organisationer i Sverige. Det är en bild som delas av terrorforskaren Magnus Ranstorp.

– Det här är en del av ett bredare mönster av hur iransk underrättelsetjänst agerar och det har skett en ökning de senaste åren. När det gäller svensk del är det generellt enskilda personer som agerar på uppdrag, har han sagt till Expressen

Sverige har släppt in för många på felaktiga grunder

Under onsdagen kommenterade statsminister Ulf Kristersson avslöjandet och det faktum att paret ska ha fått asyl i Sverige baserat på falska nationaliteter.

– Vi har haft för många människor i Sverige som kommit in på felaktiga grunder som inte stoppats vid gränsen, konstaterar statsministern för SVT.

Att iranska agenter sökte asyl och beviljats uppehållstillstånd under en period när väldigt många människor kom till Sverige är särskilt allvarligt, menar Kristersson. Svenska underrättelsetjänsten har länge har flaggat för att Iran bedriver omfattande, illegitimt arbete här.

– Det understryker vikten av att ha koll på vilka som kommer in i Sverige, och att det är extremt viktigt att farliga människor stoppas om de försöker ta sig in, säger Kristersson.