Den imam som Jamal El-Haj försvarade när Migrationsverket prövade fallet är verksam i moskén Skandinaviska Wakf i Malmö. Den finansieras av Qatar där fundamentalistisk, salafistisk islam tillämpas.

KOMMENTAR. Det är Expressen som avslöjade hur S-riksdagsledamoten bedyrade hur bra den här imamen var inför Migrationsverket. En imam som driver en av de mest radikala och fundamentalistiska formerna av islam.

Islam som rasistisk förkunnelse

”Faran är stor att arenor skapas för salafistiska predikanter som kan sprida misogyna, homofoba och antisemitiska budskap, och varna sina åhörare för att låta sig integreras”, skriver Expressen i ledartext.

Det är det minsta man kan säga. Om man vill tala än mer klarspråk så handlar det om en radikal islamism som drivs av rasism och hat. Den vill förgöra de kristna, de otrogna. Och först att dödas är naturligtvis judar, homosexuella och kvinnor som inte underordnar sig genom att bära slöja.

Denna extrema politik predikas alltså i Sverige. Den åstadkommer naturligtvis inget annat än polarisering och ökade motsättningar i landet.

Och Socialdemokraterna låter det ske. Man till och med låter partiledaren Magdalena Andersson sätta sin heder i pant för de som försvarar denna extrema och antidemokratiska samhällsmodell.

Kampanjar mot integration av invandrare

Naturligtvis är situationen mycket värre än att Socialdemokraterna sjunkit ner i detta extrema träsk. Det går ut över hela det svenska samhället.

Bakom scenen och bortom offentlighetens ljus agerar alltså högt uppburen riksdagsman emot integration i Sverige.

Riksdagsledamoten – med Socialdemokraternas uppbackning tills för några dagar sedan – har alltså kunnat verka helt i strid med den officiella politiken i migrationspolitiken.

Är det då så konstigt att integrationen misslyckas?

Om Socialdemokraternas egna riksdagsledamöter motverkar den politik partiet säger sig stå för har den naturligtvis inga som helst chanser att förverkligas.

Målet är att islamisera Sverige

Vad är då syftet med att stödja salafistiska imamer och deras predikningar? Svaret kan bara vara ett: att islamisera Sverige. Vi har redan sett hur nämndemän – utsedda av Centerpartiet – försöker tillämpa sharialagar i svenska tingsrätter.

Det riktig svinaktiga är att de försöker smyga på det svenska folket islamisering. Man framträder aldrig rakt och ärligt, utan ljuger sig fram. Döljer sina faktiska avsikter och infiltrerar det svenska samhället på alla nivåer.

Hittills har det varit mycket, mycket framgångsrikt. Hela det svenska etablissemanget försvarar de som vill förgöra svenska demokratiska värderingar. Kritik av islam kallas ”främlingsfientlighet” och ”rasism”. Man välkomnar infiltratörerna som exotiskt spännande och inser inte att de är ute efter att krossa dem.

Fallet Jamal El-Haj visar hur lätt det är att infiltrera och undergräva det svenska demokratiska systemet. Och hur öppet och sårbart vårt samhälle är.