Vänstern går nu till angrepp mot Tidöpartierna för att man bekämpar kriminaliteten i Sverige. Man vill inte att polisen ska kunna utföra visitationer i områden där kriminella härjar fritt. Det är skamligt.

KOMMENTAR. Sverige är utsatt för omfattande brottslighet. Människors trygghet har försvunnit. Denna utveckling mot allt mer makt till kriminella gäng ska brytas. Det är avsikten med Tidöavtalet som de borgerliga och Sverigedemokraterna kommit överens om.

Men oppositionen är emot att bekämpa brottsligheten. Det tar sig uttryck i att man inte vill införa visitationszoner.

Söker medieuppmärksamhet

De rödgröna är så måna om de kriminellas möjligheter att fortsätta verka att man anmäler justitieminister Gunnar Strömmer (M) till konstitutionsutskottet för att få medieuppmärksamhet för sitt motstånd.

Detta med anledning av att ett lagförslag väntas bli presenterat nu på torsdagsmorgonen i en pressträff i regeringskansliet.

Förslaget, som formellt kallas säkerhetszoner, innebär att polisen under en begränsad tid får utökade befogenheter i ett visst område. Detta för att rättsstaten ska visa vem det är som har makten på svenska gator och torg. Det ska inte vara de kriminella.