Återställning av betesmarker är ännu en toppstyrd lag från Bryssel. Jordbrukare i Europa protesterade i helgen, men EU-parlamentet röstade ändå igenom lagen.

KOMMENTAR. I helgen vädjade EU:s bönder via kampanjorganisationen Copa-Cogeca parlamentsledamöter att förkasta lagförslaget om naturåterställning. Och på måndagen blockerade flera hundra traktorer EU-kvarteret i Bryssel, den senaste i raden av protester som har spridit sig över Europa.

Krångliga regler kostar

Kostnaderna för bönderna ökar. Det betyder högre matpriser.

– För många och krångliga regler står i vägen för lönsamheten, säger Palle Borgström, förbundsordförande på LRF till TT.

Återställningen kommer att kosta mycket för markägarna, pengar som i dag inte finns.

Gott mål – men till vilka matprishöjningar?

Den nya lagen ställer krav på återställning av 30 procent av medlemsländernas påverkade naturmiljöer fram till 2030, 60 procent ska vara åtgärdade 2040 och 90 procent av de påverkade miljöerna till 2050.

Syftet med lagen finns det inget att invända mot. Men att lagstifta om det goda, utan att tänka på konsekvenserna är dumdristigt. Hur mycket matpriserna kan öka är okänt.

Sverigedemokraterna och den konservativa partigruppen ECR röstade emot nya regler för jordbruket.