Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som kräver speciell behandling. I Stockholm har ideella psoriasisföreningen skött vården i 50 år. Men nu driver S, MP, C och V verksamheten i konkurs.

Jag har tidigare besökt föreningens anläggningar för att studera hur de finansierades med ”fritt vårdval”, alltså den reform som skulle ge ökad valfrihet för patienter.  Nu slopar rödgröna valfriheten och driver den ideella föreningen i konkurs. Anledningen är att föreningen inte längre kan betala sina skulder samt löner till anställda. 

– Det är så vidrigt alltihop, säger verksamhetschefen Annelie Edrén till DN.

Regionpolitiker driver förening i konkurs

5 000 patienter i Stockholms län har på fyra mottagningar kunnat få vård mot hudsjukdomen genom ljusbehandling med uv-strålning och speciella bad. Psoriasisföreningen, med sin icke vinstdrivna och sjuksköterskedrivna verksamhet, har varit en udda fågel bland de fristående vårdgivarna i Stockholmsvården.

När systemet för vårdval avvecklas hamnar verksamheten mellan stolarna.

Socialdemokraterna har tidigare lovat en annan långsiktig lösning för att passa idéburna vårdgivare, men av löftena har det inte blivit någonting.

Nu tvingas sjuksköterskorna packa ihop och lägger ner.

– Det är en skandal att lägga ner en så välfungerande och effektiv verksamhet. Man hade kunnat lösa det här snabbare, om två år är allt raserat, säger läkaren och dermatologen Lena Hagströmer till DN.

Krossa privatdriven vård går före patienternas väl

Ansvariga politiker vägrar svara på journalisters frågor, exempelvis vart psoriasispatienter ska vända sig istället.

I sin jakt att med socialistiska argument svartmåla privat vård driver alltså S, V, C och MP nu en viktig och fungerande ideell verksamhet i konkurs. Man struntar i patienternas väl och ve. Ideologin – socialismens hat mot fristående alternativ – går före allt.

Det är så socialismen fungerar. Det som låter så fint är egentligen inhumant och brutalt.

Den som vill ha god vård åt dem som behöver det ska nog inte välja rödgröna partier. Vilka patientgrupper kommer att offras härnäst?