Eftersom danske Mette Frederiksen anses för restriktiv om migration går spekulationer om att Stefan Löfven kan bli Europeiska rådets ordförande. Ett plus är att han inte söker mediernas rampljus.

Det är kaos i EU. Nuvarande ordförande för Europeiska rådet som anordnar toppmöten med regeringscheferna, Charles Michel, har chockat omgivningen genom att ställa upp i valet till Europaparlamentet. Därmed kan han inte fortsätta leda EU-toppmötena.

Posten skulle bringa stabilitet

Kritiken mot Charles Michel är hård, enligt Politico. Hans avhopp beskrivs som ”ganska ohederligt och respektlöst mot Europeiska rådets roll” och ”helt skandalös sak att göra”.

Meningen med att inrätta en heltidsordförande för Europeiska rådet var att inte lägga så mycket makt hos de regeringschefer som roterar på uppgiften att leda EU-ordförandeskapet. Men om man inte hittar en ersättare för avgående Charles Michel, träder EU-ordförandeskapet in och då blir från 1 juli EU:s svarta får – Ungerns premiärminister Victor Orban – träda in i rollen. Ett faktum som ”skärper sinnena om vem nästa rådsordförande ska vara och när de ska ta över”, enligt tidningen.

Dansk eller svensk?

I spekulationerna anses danske statsministern Mette Frederiksen var alltför ung och hon antas sträva efter ett ännu mer prestigefullt jobb. Därför är risken att också hon blir kortvarigt på posten.

Eftersom man vill ha någon som inte stjäl rampljuset från andra EU-företrädare har Stefan Löfvens namn dykt upp. Han väntas inte göra mycket väsen av sig.

Skälet till att dessa båda nämns är att ordförandeposten behöver gå till en socialdemokrat, som är EU-parlamentets näst största partigrupp. Antalet tillgängliga kandidater som är både S-märkta och samtidigt tidigare regeringschefer är begränsat.

Frågan är dock om Löfven själv är intresserad av att hamna i politiska hetluften igen.