Några sanningens ord framförs i Folkbladet med anledning av den Socialdemokratiska utvärderingen av den egna politiken: ”Att flytta in problem i ett område innebär att skötsamheten flyttar till ett annat område. Sådana är vi.”

Det finns signaler om att Socialdemokratin kommer att föreslå stora omflyttningar av människor för att motverka segregation och bristande jämställdhet. Barn till svensk medelklass ska bussas till förorter där nästan ingen talar svenska i hemmet. Barn ska bli ”integrationsverktyg”.

Mot denna idé vänster sig S-debattören och redaktören Widar Andersson i Folkbladet. Han är visserligen för att partiet överger attityden att man aldrig ändrar sig. Men frågan är om de nya idéerna är ännu värre än den politik man hittills fört.

Omflyttningar ”i en skala vi tidigare inte sett”

Riksdagsledamoten Lawen Redar (S) har i rapport talat om radikala omflyttningar av vanligt folk: ”Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett.”

Om detta skriver Widar Andersson: ’Det kan framstå som att Lawen Redar tänker sig att ”blanda befolkningen’ genom att sprida ut/bussa runt problem, kriminalitet, våld och elände på ett mer jämlikt sätt i samhället. Vilket vore en förödande plakatpolitik för Socialdemokraterna.”

Sedan gör han en analys som nog mer hör hemma i Per Albin-socialdemokratin än dagens parti:

”Att bryta segregationen, och därmed möjliggöra fler chanser till social rörlighet i samhället, handlar ju om att ta itu med problemen på allvar. Göra upp med stöket, med kunskapsbrister, med hederskulturer, med antisemitism och med kriminalitet på ett långsiktigt och allvarligt sätt. Annars är det kört. Att flytta in problem i ett område innebär att skötsamheten flyttar till ett annat område. Sådana är vi.”

Skötsamhet ska belönas inte straffas

Vad han menar är att föräldrar som jobbar och sköter sig vill naturligtvis att deras barn ska få bästa möjliga förutsättningar. De vill inte låta dem få sämre utbildning därför att andra barn ska få höra svenska i klassrummet. Om den risken blir på riktigt, så som S-ledda Sandviken tänker göra, då kommer de skötsamma att ta sitt pick och pack och flytta till en kommun där de inte utsätts för kommunistiska tvångsingripanden.

De som sköter sig ska belönas. Det var kärnan i Socialdemokratins folkhem. De som inte sköter sig måste tänka om. Bara genom att sköta sig kommer de att få det bättre.

Nu anser Socialdemokratin, kanske, att de som sköter sig måste ge bort sina förtjänster till de som inte sköter sig. Det är Sovjetkommunismens tanke om att ta från de som har och ge till de som inte har. Ett statiskt tänkande som historien visar, utan undantag, leder till misär, fattigdom och undergång.

Problem löses inte genom att de ”blandas upp” med dem som inte är problem. Det gör bara att alla blir problem. Det finns inget hopp om en bättre framtid. Skulle den uppstå, tar S ifrån dig den framgången eftersom någon annan behöver den för att uppnå jämlikhet.

Socialdemokraterna är inne på mycket farliga vägar här.