Nu har också Harvards rektor Claudine Gay avgått. Det var före jul som tre rektorer för ”ansedda” universitet vägrade säga om de tar avstånd från massmord på judar, så som Hamas utförde 7 oktober.

I ett kongressförhör avslöjades hur djupt vänsteraktivism och postmodernism trängt undan vetenskap, bildning och sunt förnuft ur amerikanska universitet. En chockad allmänhet kunde höra hur rektorerna gång på gång vägrade ta avstånd från de studenter som demonstrerat för Hamas på campus och skrikit slagord som innebär att Israel ska utplånas.

De fick också direkt fråga om de tar avstånd från massmord på judar. Svaret blev: ”Det beror på sammanhanget.”

En total intellektuell härdsmälta.

Kritiken har varit hård

Den anständiga delen av amerikanska offentligheten har fördömt rektorernas ovilja att ta ställning. Och mer förödande för universiteten: stora donatorer har beslutat dra in sina anslag till universiteten.

När pengarna slutade komma in, fick först University of Pennsylvanias rektor Liz Magill avgå.

De andra två har klamrat sig fast vid positioner de visat att de är fullständigt olämpliga för och vars förmågor är alldeles för begränsade. Men i natt kom så meddelandet att Harvards rektor Claudine Gay avgår. Hon anklagas inte bara för antisemitism utan också för att ha plagierat uppgifter i sitt arbete.

New York Times skriver: ”Dr. Gay, som är Harvards första svarta president och den andra kvinnan att leda universitetet, meddelar att hon omedelbart avgår och avslutar en turbulent mandatperiod som började i juli förra året. Hon är därmed den som innehaft den kortaste mandatperioden av någon Harvard-rektor sedan dess grundande 1636.”

Rektor nådde inte studenternas nivå

Hennes avgång kommer efter att nya anklagelser om plagiat framförts mot henne. Den konservativa webbtidningen Washington Free Beacon avslöjade nya misstankar som kan läggas till ett 40-tal andra plagiatanklagelser som tidigare framförts. ”Anklagelserna väckte frågor om huruvida Harvard höll sin president till samma akademiska standarder som sina studenter”, konstaterar New York Times.

Republikanske kongressledamoten Virginia Foxx säger till tidningen: ”Det har skett ett fientligt övertagande av woke-inriktade politiska aktivister i fakulteterna”. Hon menar att problemen på Harvard är stora och rektorn bara är en del av dem.

Harvards rykte har försämrats

Kontroversen om Hamas har försämrat universitetets rykte, vilket också märktes i att antalet studenter som sökte kurser för vårterminen har minskat med 17 procent.