Dieselpriset vid pump är den 1 januari 2024 drygt sex kronor lägre än under valrörelsen i september 2022. Bensinpriset är drygt två kronor lägre. Det senaste dygnet har priserna sänkts med fyra resp en krona litern.

KOMMENTAR. Skälet till sänkningarna är att inblandningen av biobränsle – reduktionsplikten – har sänkts från 30 procent till 6 procent för dieseln. Bensin- och dieselskatterna har också sänkts av regeringssidan.

Sänkningarna av bränslepriserna innebär lättnad för alla hushåll som måste använda bilen i vardagen, så som de icke-socialistiska partierna lovade.

Den 15 september 2022 kostade bensin (95 oktan) 19,23 kr/l och diesel 23,76 kr/l hos Circle K.

Den 1 januari 2024 kostar bensin (95 oktan) 17,14 kr/l och diesel 17,74 kr/l hos Circle K.

Mycket högre med vänsterregering

Man ska inte heller glömma att S-regeringen med stödpartier avsåg att fördubbla reduktionsplikten till 60 procent och höja drivmedelsskatterna med inflationen. Det hade avsevärt höjt priserna vid pump. Förmodligen hade priset varit uppemot tio kronor dyrare per liter idag, om vänstersidan fått fortsätta sin ”klimatpolitik”.