Det ska nu bli svårare för brottslingar att bli svenska medborgare. Lagen ska träda ikraft 1 oktober i år. En lag som borde funnits på plats för flera årtionden sedan.

KOMMENTAR. Det är häpnadsväckande att en sådan här lagändring alls behövs. Det borde naturligtvis alltid ha funnits en spärr för kriminella att skaffa svenskt medborgarskap. Varför de gamla partierna tyckt det varit en bra idé att göra Sverige till kriminellt paradis är obegripligt.

Mördare och våldtäktsmän har automatiskt fått svenskt medborgarskap

– När det gäller skärpta krav för personer som begått brott så vet vi idag inte hur många som får sitt medborgarskap i princip automatiskt eftersom de här viktiga kontrollerna inte görs, sa migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på pressträff idag.

Enligt regeringen finns det starka skäl för att utländska medborgare ska tvingas kvalificerar sig för den rätt till svenskt medborgarskap som staten erbjuder genom anmälningsförfarandet. Man ska nu uppfylla vissa grundläggande krav på skötsamhet och respekt för samhället för att komma i fråga för ett svenskt pass.

Också terrorister ska få nej

Regeringen går nu till lagrådet med lag om skärpta krav. ”Det föreslås att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som har en anknytning till vissa grupper och organisationer, inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap”, skriver regeringen i pressmeddelande.

Med dessa formuleringar avslöjas att terrorister i dagsläget utan kontroll beviljas svenskt medborgarskap.

Det är huvudlöst att tidigare regeringar varit så slapphänta. Det är först när Sverigedemokraterna deltar i beslutsfattandet som dessa lagändringar genomförs.

En annan ändring är att skyddet stärks för barns och utsatta vuxna personers medborgarskap från att återtas av exempelvis föräldrar som vill genomföra tvångsäktenskap.