Aktivister av alla de slag kräver att Sverige hjälper hela världen och allehanda ”goda” ambitioner. Men resultatet är att välfärden utarmas för svenska medborgare. Ett exemplet på kvalitetsraset är när äldre serveras sill i saftsoppa.

Skälet är naturligtvis att äldreomsorgen inte har råd att anställa kompetent personal utan blir till ett ”integrationsverktyg”, alltså att migranter utan någon kunskap om varken svenska språket eller svenska maträtter anställs.

Språkbrister ger risk för medicinska bedömningar

Men värre än vidriga kombinationer av maträtter är att agerandet signalerar att personalen inte heller kan sköta livsavgörande hälsofrågor för de äldre.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat i det aktuella fallet i Bollnäs att ”den personal som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning”.

– Det är ju livsfarligt för de äldre, konstaterar Mira Aksoy i inslag i Riks (se nedan).

Ett år efter IVO-kritiken mot Bollnäs har inga åtgärder vidtagits.

Ansvarig S-politiker vägrar äta det äldre serveras

Det fick SD-ledamot att under Bollnäs kommunfullmäktige servera ansvarige S-politiker på just varm sill i saftsoppa.

S-politikern menade att vem som helst skulle kunna servera denna blandning och att det alltså inte hade med bristande kunskap i svensk kultur.

– Det S-politikern säger är alltså är viktigare att invandrare har jobb som de uppenbarligen inte behärskar än att våra äldre får åtnjuta medicinsk säkerhet och en värdig omsorg, konstaterar Mira Aksoy.

Kärnverksamheten kommer i sista hand

Så här blir det när partier är mest av allt måna om sina fixa idéer, sina utopiska drömmar om en god värld där Sverige försörjer all världens flyktingar. Och därför struntar dessa partier i det offentligas kärnuppgifter, det som samhällskontraktet handlar om: att medborgarna får en värdig välfärd för de höga skatter man betalar.

Den politiska skiljelinjen går inte mellan de som ”säger” sig stå för det goda, och de som inte ställer upp på aktivistiska påhitt. Utan mellan de som agerar för att uppfylla kärnverksamhet och de som låter välfärden förfalla för att kunna skrävla om att man vill vara ”god”.

Sverige behöver få realismen och det sunda förnuftet tillbaka.

*

Se inslag om sill i saftsoppa och debatt i fullmäktige om saken:

(Disclaimer: Innehållet i Youtubeklippet omfattas inte av utgivningsbeviset och utgivarens ansvar.)