Snökaoset på E22 i Skåne där bilister blev fast i sina bilar i nästan ett dygn därför att Trafikverket inte kunde snöröja blir nu riksdagsfråga. Thomas Morell (SD), vice ordförande i trafikutskottet, vill kalla ledningen till utskottet för att förklara vad det var som brast.

Thomas Morell, tidigare trafikpolis, begär nu att riksdagens trafikutskott kallar till sig Trafikverket för att få svar på vad som gick fel, och hur bilister kunde bli sittande på vägen i 17 timmar.

– Jag ska fråga dem ”hur i jösse namn kan det här inträffa?” Vad var det som det brast någonstans? Varför fick man inte ut resurser i tid, säger Morell till radions Ekot.

Efter situationen på E22 har flera frågat sig vilken myndighet som hade ansvar för det kaos som uppstod. Vädervarningar till allmänheten hade gått ut, och enligt Trafikverket hade extra resurser satts in.