Det har riktats kritik mot att statsminister Ulf Kristersson, liksom ÖB, höjt rösten om att Sverige och svenskarna måste vara mer mentalt medvetna om att krig kan komma till vårt land. Kritiken är bevis på att rösten behövde höjas.

Det var på Folk och Försvars rikskonferens som landets högsta befattningshavare hade en bister och tydlig framtoning. ÖB visade bilder på utbombade bostadshus i Ukraina och påpekade att krig också kan komma till oss.

Plikten för dig som medborgare

Utifrån denna möjlighet var statsminister Kristersson tydlig med vad det innebär för invånarna i Sverige: de måste vara beredda att göra sin medborgliga plikt att försvara landet.

– Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap.

– Ytterst handlar det om att med vapen i hand, och med livet som insats, försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Medborgarskap är inte en resehandling, slog statsministern fast.

– När man blir svensk medborgare är det alltså ingen liten formell sak, det är en mycket stor sak. Man knyter lojalitetsband med ett land som ytterst betyder att du också ska kunna göra värnplikt och försvara det här landet.

– Man försvarar Sveriges demokrati, vår frihet och vårt styrelseskick. Vill man inte det ska man inte vara svensk medborgare, fortsätter Kristersson.

Gäller också invandrade medborgare

Från vänster, exempelvis S-ledaren Magdalena Andersson och hennes vapendragare Morgan Johansson (S), har tolkat talet om medborgarplikter som en uppläxning av invandrare, något som S blivit upprörd över. Men Maggan och Morgan har ju dubbelfel. Det är helt rätt av statsministern att påtala medborgarplikterna. Vi behöver större mental beredskap för att allvarliga saker kan hända. Och talet var inte riktat till enbart invandrare, utan till alla som ser passet bara som en resehandling man behöver på utlandsresor.

Kristersson fick frågan om han ser skillnad i försvarsviljan mellan svenskar och nyanlända.

– Min absoluta poäng är att för väldigt många människor har det svenska passet blivit ett sätt att kunna röra sig enkelt, att kunna få ett konsulärt skydd från Sverige. Men jag är inte säker på att alla har tänkt igenom vad det innebär att också vara beredd att offra sitt liv för det land man är medborgare i, svarade statsministern.

Det borde vara självklart att alla medborgare i konungariket Sverige är medveten om att man har en skyldighet att försvara sitt land om det utsätts för angrepp. Att så inte är fallet visar kritiken mot de bistra orden. Och därmed bevisas nödvändigheten av att framföra dem.

Trampar på ömma tår

Visst är det klargörande att Socialdemokraterna ser sig nödgade att springer ut för att försvara invandrare för något de ser som kritik mot invandrare, men explicit inte är det. Regeringssidan kräver att ALLA medborgare förstår sina plikter.

Jag undrar hur de kommer till andra slutsatser? Är det så att S tror att invandrare är sämre på att fullfölja svenska medborgerliga plikter? Men även om det skulle vara så, varför skulle det vara fel att påpeka deras plikter? Varför gör S skillnad på medborgare och medborgare?