Monarkins viktigaste funktion är att stå för kontinuitet i demokratiska statsskick. Då ska inte de som blivit statschef enligt monarkins principer avgå i förtid. Danske drottningen gör fel.

I sitt direktsända tal på nyårsafton meddelade Margerethe II plötsligt och oväntat att hon abdikerar om två veckor till förmån för hennes äldste son Frederik.

Självklart är det på ett personligt plan begripligt att den snart 84-åriga drottningen som nyligen genomgått en operation, vill ta det lugnare. Men att abdikera är fel. Det undergräver monarkins funktion i konstitutionen, där uppgiften är att stå för kontinuitet.

Kontinuitet är nyckeln

Se på brittiske drottning Elizabeth II som fullgjorde sin uppgift som statschef intill döden, vid 96 års ålder.

Jag får ofta påpeka att demokratiska nationers konstitution behöver en funktion som står för kontinuitet som inte ändras genom allmänna val, utan följer en annan logik. Varför är detta viktigt?

Ett talande exempel är tyske kejsaren Wilhelm II, som abdikerade 1918 för att överlämna makten till ”Weimarrepubliken” vars konstitution utgjorde det som kallades en modern demokrati utan inslag av monarki. Istället skulle president väljas av folket. Resultatet blev att en viss Hitler kunde lägga beslag på både posten som regeringschef, och efter Paul von Hindenburgs död, rollen som statschef – och utropa sig till ”führer” till vilken tyska soldater skulle svära trohet. Om kejsarämbetet funnits kvar hade det inte kunnat ske.

Även demokratier behöver inslag av kontinuitet i konstitutionen. USA har löst det genom att ha en mycket mäktig Högsta domstol där nio domare väljs på livstid. Domstolen har underkänt beslut av såväl presidenter som kongressen, de folkvalda, när de gått utanför vad konstitutionen medger.

Abdikation undergräver meningen med monarki

Därför är det viktigt att de länder som är monarkier har respekt för detta inslag av kontinuitet. Nu har drottning Margerethe II suttit 52 år på tronen, så hon hävdar säkert att hon uppfyllt detta krav som statschefen. Men att avgå på detta ”flexibla” sätt öppnar för att rucka på systemet med att monarker sitter på livstid. Då ruckar man också på meningen med monarkin.

Det bör inte ske.

Iallafall om man inte vill göra om konstitutionen till republik och ge mer makt till jurister.