Den 9 juni går svenska folket till val. 21 ledamöter till Europaparlamentet ska väljas. Men makten hamnar i hög grad hos andra än de svenskar röstar på. Ska det fortsätta vara så, eller ska vi ta hem mer av besluten till Sverige? Det är en viktig, ja, för svensk demokrati, avgörande fråga.

”På sätt och vis är Europaparlamentsvalet ett demokratiskt sorgebarn”, skriver Dagens Industri. Det har något av andra rangens val över sig. Regeringsmakt står inte på spel och därför är det färre som röstar än i nationella val.

När EU:s verkliga politiska agenda hamnar i skymundan har resultatet blivit valrörelser som handlat om lite av vad som helst. Väljarna har passat på att rösta på andra partier än de brukar. Och i stor utsträckning struntat i att gå och rösta.

Makten flyttas från Sverige

Men Bryssel lägger sig i allt fler samhällsfrågor. Riksdagens makt blir mer beskuren. Och även i kommuner och regioner är ungefär hälften av besluten direkt eller indirekt styrda av EU-regler.

Därför är det viktigt att EU:s makt granskas och väljarkåren ger besked om man vill att mer makt ska flyttas till Bryssel och de stora ländernas politiker, eller om vi i Sverige ska behålla och återfå beslutanderätten i högre grad.

Det är om detta valet borde handla. Vill du ge bort mer makt till Frankrike och Tyskland? Eller vill du att svenska demokratiska organ som riksdag och kommun ska ha mer suveränitet och självbestämmande?

I detta val är det dags för EU-skeptiker att faktiskt rösta. Annars har man inget att klaga på.