En första räntesänkning kommer att ske till våren, spår flera bedömare. Idag kommer statistik som visar vartåt trenden går för inflation och boräntor.

Inflationen, räknat enligt Riksbankens mått KPIF (borträknat ränteeffekter), spås kunna landa nästan rakt på inflationsmålet 2 procent i december. Det spår flera av storbankernas ekonomer inför att Statistiska centralbyrån (SCB) släpper prissiffror för december.

De högre räntekostnader som hushållen drabbats av innebär dock att den totala inflationsmåttet, KPI, kommer att ligga kvar på en högre nivå. Den bedöms landa på 4,2 procent i december, enligt en sammanställning av prognoser från Bloomberg, ner från 5,8 procent månaden innan.

Räntetoppen är nådd, det har till och med Riksbanksledningen mer eller mindre slagit fast – nu handlar allt om hur fort och hur mycket styrräntan ska sänkas och därmed pressa de rörliga bolåneräntorna. Och riktningen är att räntesänkningen kommer närmare för varje ny uppdatering som görs av olika ekonomer.

På räntemarknaden prisas en sänkning, med 50 procents chans, redan i mars. Men Riksbanksledningen har hittills hållit emot, om inte annat för att hushåll och företag inte ska ta ut sänkningarna i förskott och börja elda på ekonomin. I dess ränteprognos finns ingen sänkning inlagd förrän 2025, även om de själva uppgett att den prognosen nog inte kommer att stå sig.