Fler hundraser förbjuds nu i Storbritannien till följd av olyckliga händelser. Den svenska lagstiftningen ska ses över. Men vad är det som kan göra en hund farlig? 

Debatten om farliga hundar har intensifierats efter att hundattacker skett och flera av våra nordiska grannländer och länder ute i Europa har valt att införa rasförbud mot vissa specifika hundraser eller hundtyper. Det betyder att veterinärer tvingas avliva fullt friska hundar bara baserat på hur de ser ut.

Statskontoret har fått i uppgift att i Sverige utvärdera berörda myndigheters hantering av tillsynslagen för hundar och katter (lag 2007:1150).

Sverige hade faktiskt rasspecifik lagstiftning som förbjud hundras. 1995-1997 förbjöds Pitbull terrier. Men snart kunde man se att rasförbudet inte löste de problem man hade med hundar som levde i fel miljöer och med olämpliga ägare och lagstiftningen skrevs om till att fokusera på hundens beteende och egenskaper i stället för rastillhörighet. 

Nu är det i Sverige ”förbjudet att inneha eller utföra avel med hundar som (1) har extremt stor kamplust, (2) lätt blir retade och biter, (3) bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp, och (4). har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar.”

Mänskliga faktorn

Men att hundar kan bli farliga beror oftast på hur människor hanterar sina hundar. 

– Alla hundar kan bli farliga. Det handlar ofta om bristande avelsutvärdering, en dålig uppfödarmiljö och låg kunskapsnivå hos hundägarna. Mänskliga faktorer. Att införa rasförbud är en för enkel och rättsosäker väg som inte löser några problem i längden, säger Marie Lejon, verksamhetschef på Hundstallet.

Människors kompetens är avgörande för hur hundar behandlas, både av uppfödare och hundägare.

Hundar som lider av smärta, sjukdom eller fysiska problem till följd av oseriös uppfödning kan bli farliga. Om de då får behandling mot sina problem mår de bättre och aggressionen avtar.

Därför räcker dagens lagstiftning som innebär att den som brister i sin tillsyn av sin hund löper risk att hunden bli omhändertagen av Länsstyrelsen. Beroende på omständigheterna bakom omhändertagandet kan hunden efter utredning antingen säljas vidare, skänkas bort eller avlivas om bedömningen är att den utgör en fara för människor eller djur.

– Vi är av den bestämda åsikten att alla hundar har rätt till ett gott liv och en andra chans då de hamnat i fel sammanhang, säger ledningen för Hundstallet som sedan 1908 omplacerat primärt myndighetsomhändertagna hundar.