Medan svenska staten har låg upplåning jämfört med andra länder, har svenska hushåll större lån än många andra befolkningar. Skulderna är stora och sparandet litet. Det är inte bra. Därför är nya förslaget till skattefritt småsparande helt rätt.

KOMMENTAR. Det är regeringen som går vidare med förslaget från Tidöavtalet om att införa en skattefri grundnivå på 300 000 kronor för fysiska personers sparande på investeringssparkonton, ISK.

Förslaget berör över 3,5 miljoner sparare som har sådant sparkonto. Tre av fyra av dessa har ett sparande som understiger 300 000 kronor och skulle med det remitterade förslaget inte behöva betala någon skatt på sitt sparande. För medianspararen innebär förslaget en skattelättnad på cirka 800 kronor per år.

Tanken är att skattefriheten ska införas 1 januari 2025.

Kapitalskatt kontra skatt på arbete

Det innebär samtidigt att statskassan går miste om 7 miljarder kronor. Något som fått vissa röster att kritisera förslaget. Dessa anser att det vore bättre att satsa på sänkt skatt på arbete och lön. Och pekar på att Sverige har inte högre kapitalskatter än andra länder, men däremot högre skatt på arbete.

Men samtidigt är det så att svenska hushåll har större lån än hushåll i andra länder. Det sparas för lite.

Att göra det mer lönsamt att spara är därför en viktig insats. ”Den som är satt i skuld är inte fri”, som en tidigare statsminister uttryckt det.