Det blev en rekordlång riksdagsdebatt när budgeten till studieförbunden skulle antas för 2024. Vänsterpartierna gick i taket och talade om slutet på demokratin om inte ABF, som anställer gängkriminella, får mer pengar.

Tidöpartierna ser nu till att studieförbunden får mindre pengar. Detta eftersom det förekommer omfattande fusk och oegentligheter i verksamheten.

Med i riksdagsdebatten var Jonas Andersson (SD) som intervjuas i Riks angående hans replikskifte i riksdagen med den studieförbundsälskande socialdemokraten Magnus Manhammar.

Se inslaget här: