Stödet i Sverige är skrämmande stort för Hamas attack över gränsen till Israel och följande terrordåd där 1200 civila i brutala former dödades i sina hem och på musikfestival. Samma Hamas har också skickat terrorister till norra Europa för att begå våldsdåd.

KOMMENTAR. Vissa politiker talar fortfarande om ”bristande integration” när verkligheten går i totalt rakt motsatt väg och allt fler vill göra Sverige till Mellanöstern där det normala är att man dödar sina grannar som tillhör fel klan eller etnisk grupp.

De vill inte integreras!!!!

De vill krossa det svenska. Göra om vårt land till en islamistisk lydstat.

Enligt Novusmätning i Fokus stödjer fem procent islamistiska Hamas slakt på civila. Fem procent av drygt 10 miljoner invånare är 500.000 personer. I Sverige.

Har inte tagit in verkligheten

Detta har inte gått in i hjärnorna på de flesta partier och institutioner här i landet.

Upprördheten över Jimmie Åkessons tal om att stänga moskéer och få dem som inte gillar det svenska att lämna landet följde logiken att skjuta på budbäraren.

De flesta med makt i Sverige vill inte höra sanningen. Vill inte ta in att Mellanösterns brutala våld och rasism håller på att få fäste i landet.

Eller som Carolin Dahlman skriver i Nya Wermlands-Tidningen: ”Vår tolerans och öppenhet gjorde att vi öppnade dörren, drivna av lust att hjälpa, vilket var godhjärtat och fint. Men många av dem vi välkomnade visade sig vara intoleranta. Inte alls intresserade av att integreras in i det svenska. Tvärtom.”

Sverige måste kräva lydnad

Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Sverige måste kräva att de som lever i landet inte bara följer de lagar vi har, utan avger trohet mot de värderingar som dessa lagar bygger på.

Om man inte gillar det kristet västerländska finns många länder där sharialagar och andra värdesystem tillämpas. Då får man bege sig dit.

I Sverige ska man inte leva om man inte känner respekt för vår kultur, våra traditioner och vårt sätt att leva.

Det stärkta opinionsstöd som Sverigedemokraterna fått efter Jimmie Åkessons tydliga tal på partiets Landsdagar visar att en växande andel av svenska folket förstår att det nu är allvar. Ska vi kunna rädda den fridfulla och trygga miljö vi en gång haft men som nu är hotad, måste vi sätta ned foten.

Här, på vår plats på jorden, gäller det svenska, inte det islamistiska.