Till följd av den migrationspolitik som förts med öppna gränser behöver antalet fängelseplatser tredubblas. Myndigheten har gjort en kapacitetsbedömning om vad som behövs de närmaste åren.

KOMMENTAR. Kriminalvården gör bedömningen att antalet platser på anstalter och häkten måste tredubblas. Rapporten omfattar den påverkan som Tidöavtalets kriminalpolitik väntas få till följd av våldsvågen som drabbar landet. Antalet platser inom kriminalvården behöver utökas från 9 000 till 27 000.

Historiskt stor utbyggnad

Det rör sig om en historiskt stor utbyggnad som saknar motstycke i Kriminalvårdens historia.

Ett exempel är på omläggningen som träder ikraft vid årsskiftet är att minimistraffet för grovt vapenbrott höjs från minst två år till minst fyra års fängelse.

Men den skärpta kriminalpolitiska omläggningen är i många andra fall fortfarande på utredningsstadiet och därför handlar det om en prognos över platsbehovet.

– Det går inte med exakthet att förutspå var det faktiska platsbehovet kommer att hamna. Våra beräkningar visar på ett ganska stort spann, säger Susanne Wedin, direktör för avdelningen för häkte, anstalt och frivård, till TT.

Sverige har mångdubbelt så dyrare fängelseplatser

Den svenska kriminalvården är extremt dyr per plats. Enligt beräkningar upp till sex gånger dyrare än genomsnittet i Europa. Och jämfört med England och Österrike har Sverige tre gånger så dyra fängelseplatser.

Här måste det skäras ned i kringkostnader. Kriminalvården behöver bli mer av förvaring när det gäller grova våldsbrottslingar och den ”återanpassning” och ”rehabilitering” som sker borde endast gälla fängelsekunder som begått mindre allvarliga brott.

Fler fängelser en följd av migrationen

Detta blir en anpassning till att Sverige inte längre är Sverige utan ett land som till följd av stor migration fått den grova brottslighet som finns i Mellanöstern och Afrika. Den kan inte mötas med ”saft och bulle”, utan måste utgå ifrån att skydda befolkningen från grova våldsbrott genom att hålla våldsbrottslingar inlåsta under mycket lång tid.

Om en annan, stram migrationspolitik förts liknande den vi historiskt haft, hade denna massiva utbyggnad av fängelser och förvar inte behövt ske. Utbyggnaden av fängelseplatser är en följd av att de gamla partierna inte agerat ansvarsfullt och seriöst i fråga om migration.