Nu lägger regeringen om biståndspolitiken. Sedan tidigare har nivån frusits för hur stort biståndet får bli. Krav på länder som tar emot bistånd ska öka.

Regeringen slår fast att en ny biståndspolitik ska bli ett ”verktyg för att främja återvändande, frivillig återvandring och hållbar återintegrering samt för att minska den irreguljära migrationen”.

Återvandring genom utveckling

I regeringens nya strategidokument slår man fast att en hållbar utveckling i det som tidigare kallades tredje världen kan ”minska grundorsakerna” till irreguljär migration och möjliggöra ökat återvändande till hemländerna genom återvandring.

”Särskilt prioriterat är att värna det svenska intresset i att motverka irreguljär migration och dess risker, främja återvändande, frivillig återvandring och hållbar återintegrering … Utvecklingssamarbetet har en viktig roll att spela i att stärka återvändande eller återvandrande migranters positiva bidrag till utveckling i låg- och medelinkomstländer.”

Se inslag i Riks från regeringens och Sverigedemokraternas pressträff:

Regeringen skriver också att styrningen ”av det internationella biståndet ska vara strategisk och syfta till att regeringens prioriteringar får genomslag. Den ska också säkerställa att biståndet är en effektiv del av den samlade svenska utrikespolitiken. Verksamhet som finansieras av biståndsmedel ska genomsyras av tydliga krav på resultat, effektivitet, långsiktighet och transparens. Uppföljningen av resultat ska stärkas.”