I ett nytt tal vänder sig Jimmie Åkesson på arabiska direkt till muslimer för att förklarar vad som gäller i Sverige. Och att här kan inte någon religion bestämma över politiken. Den som inte accepterar svenska värderingar, då är inte Sverige rätt land att bo i.

Det är med hjälp av AI som Åkesson talar arabiska. Och han förklarar direkt till den arabisktalande målgruppen att i Sverige gäller vissa lagar och normer som ingen religion kan sätta sig över.

– Sverige kommer att förbli ett fritt och demokratiskt land, slår Åkesson fast.

Sätter gränser

Det Åkesson gör är att sätta gränser för vad som Sverige kan acceptera av främmande kulturer. Han säger att det svenska säkert kan uppfattas som märkligt och främmande för dem som kommer långväga ifrån, men här är det våra värderingar om medborgerliga fri- och rättigheter som gäller.

Särskilt religionsfriheten betonas i talet och då den för många muslimer svårbegripliga rätten att slippa bli påtvingad någon religion.

– Jag förstår att vårt sätt att leva här i Sverige kan te sig märkligt – rent av obegripligt – för dig, som har din bakgrund i en kultur där religionen har en central plats i vardagen. Som har uppfostrats i uppfattningen att det är heliga skrifter och profeter som bestämmer hur vi ska leva våra liv och forma vårt samhälle.

– Jag kan förstå det, men religionsfriheten har i över hundra år varit en självklarhet för oss svenskar. Och kan man inte acceptera det, ja då tycker inte jag att Sverige är rätt land att bo i. Då får man åka hem till därifrån man kom, säger Åkesson.

Islamism som göder terrorism och förtryck

Åkesson är också mycket rak med vilken del av islam det är han vänder sig emot.

– Islamist betyder alltså inte samma sak som muslim. Det är två skilda saker.

– Jag har, som politiker, inga som helst synpunkter på vad människor tror på för gud. Det är en privat sak. 

Men sedan konstaterar Åkesson att politisk islam, islamism och islamister är ”vår tids ondska”.

– De vill avskaffa vår demokrati, vår yttrandefrihet. Det innebär att tvinga på andra sin religion, det är att stena kvinnor, förfölja och avrätta homosexuella, kristna och judar. Det är tvångsäktenskap och det är att göra fruktansvärda saker mot unga flickors kroppar, kidnappa barn och begå terrordåd.

Åkesson ingenting till övers för sådant. Och frågar hur man kan bli upprörd över detta budskap.

På tiden – borde sagts för 40 år sedan

Nog är det helt häpnadsväckande att detta raka budskap inte framförts från högsta ledarskiktet i Sverige tidigare. Alla etablissemang hummar, mumlar och tittar i golvet. De vågar inte säga som det är: att vi inte tänker överge de svenska traditionerna och våra grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Men nu säger Åkesson det som borde varit sagt av statministrar, partiledare och andra samhällsbärande institutioner sedan 40 år.

En förklaring till den katastrofalt misslyckade integrationen är att svenska ledarskikt inte talat ur skägget, utan låtit påskina att man inte behöver assimileras till det svenska samhället.

Detta tal är en väsentlig samhällsgärning. Ett tal som kan rensa luften och tydliggöra vad som krävs för att leva och verka i Sverige. Om man vill helt och fullt vill leva enligt islamistiska doktriner, då finns många länder där islam är den dominerande religionen i samhället. Sverige är inte ett sådant land.

*

Se analys av Åkessons tal i inslag hos Riks, med Richard Sörman och mig: