En majoritet av svenska folket vill ha mer övervakning, även om de själva utsätts för den. Detta hellre än att utsättas för kriminalitet.

Mätning från DN/Ipsos visar att Tidöpartierna har mycket starkt stöd för hårdare straff och större befogenheter för polisen med målet att komma åt kriminaliteten.

Hotet från kriminaliteten upplevs nu som stor av svenskafolket att 54 procent svarar ja på frågan: ”tycker du att statliga myndigheters rätt att övervaka dig själv som individ ska få öka?” Bara 11 procent vill att övervakningen ska minska.

Det är uppenbart att svenska folket endast ser en väg för att minska den skenande våldsbrottsligheten och det är mer repression, straff och övervakning.

Stort stöd för Tidö

Många av förslagen i Tidöavtalet har av vissa fått kritik för att den personliga integriteten sätts åt sidan. Men Ipsos visar att väljarna underkänner invändningarna. Väljarna vill ha den repressiva väg som Tidöpartierna har stakat ut.

72 procent är positiva till Tidöavtalets införande av anonyma vittnen.

60 procent är positiva till Tidöavtalets införande av visitationszoner.

57 procent är positiva till Tidöavtalets förslag att ge polisen rätt att avlyssna även de som inte är misstänkta för konkret brottsmisstanke.

Mer repressiva tag välkomnas

Svaren visar att det finns ett mycket stort stöd för mer repressiva tag mot brottsligheten.

– Det här är en stark indikator på att människor i dag är beredda att tumma ganska mycket på sina rättigheter för att vi ska komma till rätta med brottsligheten. Många noterar nog att polisens insatser inte haft tillräcklig effekt, samtidigt som man tänker att man själv har rent mjöl i påsen, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.