När Mikael Damberg (S) medverkade i SVT:s 30 minuter medger han att invandrargrupper från Mellanöstern bär med sig motsättningar som är svåra att motverka. Detta med anledning av att många judar tvingas fly från Malmö, som styrs av Socialdemokraterna.

Se inslag i Riks där Daniella Hansson och jag visar klipp och analyserar.