Välfärden i Sverige? Strunt samma, det viktiga är att ösa miljarder över Mellanösterns korrupta regimer. Nu faller också den nya regeringen in i det fullständigt galna agerandet.

KOMMENTAR. Sveriges regering har efter uppgörelse med Sverigedemokraterna på torsdagen fattat beslut om ett nytt katastrofbiståndspaket till Palestina. Det handlar om 150 miljoner kronor i humanitärt bistånd utöver de drygt 560 miljoner som redan har givits inom ramarna för den svenska biståndsbudgeten.

Ingen kan garantera att dessa pengar inte hamnar i fel fickor.

Hamas tar för sig

Trots att man talar om internationella biståndsorgan som Unicef, WFP, UNFPA och ICRC är de nära lierade med Hamas, Fatah och har själva anställda som är skolade i den korrupta miljö som man verkar.

Det är också välkänt att terrororganisationen Hamas beslagtar de förnödenheter som ska gå till civila.

Om man använder civila som sköldar för sina stridande, är det naturligtvis inget problem att ta de livsmedel och andra förnödenheter som är avsedda för civila.

Bistånd håller konflikten igång

Hamas krig är inget som Sverige ska understödja och underlätta.

Det är västvärldens bistånd till regionen som håller konflikten igång. Det stärker dem som vill förinta Israel och som är inställda på att döda alla judar.

Det är skamligt att se den nya regeringen falla till föga för den hållning som gjort att konflikten i området har kunnat pågå i mer än 50 år.