I kampen mot gängkriminaliteten skyndar nu regeringen på införandet av ett nytt straff. Det handlar om att införa ”utvidgad ungdomsövervakning”.

Den som kommer att dömas till denna påföljd blir utsatt för ”mer ingripande” övervakning och ”fler kontrollmöjligheter” jämfört med den vanliga ungdomsövervakningen.

– Vi bryter ut den här viktiga frågan och kör den i ett särskilt och snabbare spår, då kortar vi utredningstiden med sju månader. Det betyder att vi kommer att få det här underlaget i början av sommaren och sedan ska vi göra vad vi kan för att det ska komma på plats också, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Detta ska vara ett sätt att tidigt gripa in mot de unga som är på väg in på en kriminell bana, och att undvika att ta fängelseplatser i anspråk. Kriminalvården är dålig på att bygga ut antalet platser i den takt som kriminaliteten ökar i landet.