Ur biologiskt vetenskapligt perspektiv är det en självklarhet att det finns tydliga skillnader mellan könen, som uppstått genom långvarig evolution. Att förneka sanningen hjälper ingen, skriver Jerker Vinterstare i G-P.

KOMMENTAR. Som biolog har han följt den feministiska woke-debatten med tilltagande frustration, inte minst på grund av den allmänna förnekelsen av biologisk kunskap.

”Det finns en objektiv verklighet där en sanning om vår biologi existerar”, skriver han i gästkrönika i Göteborgs-Posten.

Universiteten förnekar vetenskap

Men denna vetenskap förnekas i allt högre grad – på universiteten.

Det råder bland dessa förnekare av skillnader mellan könen en önskan om att alla föds som oskrivna blad och att man kan radera det könsspecifika arvet och därmed olika villkor. ”Inget ska vara fixerat, allt ska gå att förändra och anpassa efter individens känslor.” Men allt detta tankegods bygger på ett ”ideologiskt luftslott”.

Jerker Vinterstare behöver förklara det uppenbara: ”När det genetiska materialet från två livsdugliga föräldrar sammanfogas så blandas det i en nästintill oändlig slumpgenerator. Denna så kallade rekombination ökar graden av genetisk variation hos avkomman. Och det är just därför som kön och sexuell reproduktion är en vinnande strategi.”

Det råder också sedan årtusenden olika reproduktiva strategier ”som genererar en evolutionär konflikt mellan könen som är orsaken till psykologiska, fysiologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor”.

Det går inte byta kön

Och så skriver biologen det som är det mest radikala som kan sägas bland vänster-wokarna idag: ”Kön existerar, det är binärt, de båda könen skiljer sig åt och man kan inte byta. Med mediciner och kirurgiska ingrepp kan vi förvisso ändra könstypiska karaktärer. [Man] kan ta bort eller lägga till bröst och skapa mer eller mindre bra kopior av de könsorganen. Det kvarstår dock en uppsjö av könsspecifik biologi som ingen vård i världen kan modifiera.”

När man studerar människans DNA finns skillnader mellan män och kvinnor i nästintill alla typer av vävnader och organ.

Uppmanar forskare att inte gå woke

Jerker Vinterstare uppmanar forskare att ha modet att stå upp för vetenskap och forskning ”mot ideologins giftiga effekter”, för annars är det tveksamt om vetenskap att finnas kvar.

Det är en klok uppmaning. Svenska universitet borde snabbt rensa ut alla ideologisk tillrättalagda dogmer som undergräver den västerländska upplysningens syn på kunskap och objektiva fakta.

Regeringen borde vara rak och tydlig med detta i alla beslut och all tilldelning av skattemedel till universitet. Tillfälliga nycker får inte undergräva det som är fundamentet i det svenska samhället.