Mitt i den våldsamma tid vi nu lever, är det ändå bra att sanningar nu får komma upp till ytan. Rasismen har kommit till Sverige med invandringen. Det erkänns nu från flera håll.

S-toppen Mikael Damberg intervjuades i SVT:s ”30 minuter” och pressas om att Hamas bestialiska massmord på barn, ungdomar, kvinnor, män och äldre firas på svenska gator, inte minst i Malmö som sedan årtionden styrs av Socialdemokraterna.

”Bär med sig”

Damberg förklaring till att massmord på civila firas i Malmö löd så här:

– Malmö har stora utmaningar och de har jobbat systematiskt med den frågan. Det är en befolkning som har sitt ursprung i den här konfliktregionen. Och det betyder att en del människor har sina släktingar som bor där, som kanske själva har erfarenhet av ockupation, av våld i regionen. Och det kanske man bär med sig i den svenska kontexten, säger Damberg.

Detta erkännande av att invandrare ”bär med sig” hat och fördomar mot andra etniska grupper är naturligtvis helt sant. Men något svenska etablissemang gjort allt för att tysta ned.

Inte minst Socialdemokraterna brukar beskylla svenskar för att vara rasister.

Och svensk lagstiftning tolkar diskriminering så att svenskar inte kan vara utsatta för rasism eftersom de tillhör majoritetsgruppen. Men det är individer som är rasister och det är individer som drabbas av rasism.

Muslimska gruppen hamnar i fokus

Efter terrorgruppen Hamas massmord på civila israeler 7 oktober firades av islamister i Sverige. Det är förmodligen den mest publika demonstrationen av rasism och dödligt hat vi någonsin sett i svensk historia.

Därför är det bra att också liberala Göteborgs-Posten, i krönika av Naomi Abramowicz konstaterar: ”Det kommer i bästa fall att ta en generation innan antisemitismen bland muslimska invandrare från Mellanöstern upphör.”

Rasismen sitter djupt i muslimska samhällen. Även de som inte är islamister och som inte använder islam för att göra politik, har vuxit upp med en religiös propaganda som bygger på rasism mot framför allt en annan etnisk och religiös grupp: judarna.

Detta till skillnad från den svenska befolkningen som i alla internationella studier tillhör de som minst omfattas av rasism. Dessa studier ställer konkreta frågor, som om man skulle se negativt på att få en granne tillhörande en annan etnisk grupp än den egna, eller om ens barn skulle förlova sig med en partner ur en annan etnisk grupp. Här är rasismen stor i muslimska samhällen, medan den är låg i det svenska samhället.

Rasistkortet förvränger och försvårar

Ändå är det politiska krafter som ihärdigt använder rasistkortet mot svenskar. Detta har i sig – menar jag – försvårat och förhindrat ett seriöst arbete mot den rasism som förekommer. Om den främst finns hos andra än svenskar, blir det ett sätt att legitimera rasism i invandrargrupper om man i offentliga debatten anklaga svenskar för rasism.

Därför är det bra att S-politiker och liberala tidningar erkänner att rasismen främst finns i invandrargrupper och att det är den som måste bemötas. Givetvis ursäktar det inte de svenskar som bär på sådana fördomar, men det är inte där huvudproblemet finns.

Det är dags för fler att inse det.