Många är – med rätta – förtvivlade över krigen som rasar. Men de som påstår att krig är fel att föra, då säger man samtidigt att de mest brutala krafterna ska få vinna. Detta felslut gör att pacifism är ett gift som förgör de goda krafterna.

Nu senast är det professorn i kyrkohistoria Joel Halldorf som i Expressen skriver: ”Pacifister har 100 procent rätt om nästan alla krig”. Att krig är farliga, dödliga och destruktiva behöver han inte övertyga någon om. Så är det. Men sedan kommer budskapet: ”Att vara pacifist är att ha 100 procent rätt om 99 procent av världens konflikter” och ”Därför måste fred i vår tid växa underifrån, och det sker först när längtan efter det goda blir större än fruktan för mörkret.”

Struntprat!

De som startar krig gör det därför att de tror sig kunna lägga beslag på någon annans territorium och tillgångar.

Ryssland anföll Ukraina för att göra landet till en lydstat under Moskva.

Hamas anföll Israel för att man tror på idén om att förgöra Israel genom att döda alla judar.

Självförsvar är 100 procent rätt

Ukrainska folket har all rätt att försvara sin nation och sina samhällen mot invasion av den store grannen i öster.

Israels folk, judarna, har all rätt att försvara sin nation och sina samhällen från att förintas av islamister oavsett om de kommer från Gaza eller något omliggande muslimskt land.

Att förneka dessa anfallna folk rätten att försvara sig är höjden av arrogans.

Ännu ett utslag av korkad naivitet

Det mesta i politiken har gått fel i Sverige de senaste 30 åren och orsaken är naivitet. Man har trott att man kan göra som man vill och att ansvarslöshet inte får konsekvenser. Denna galenskap måste landets politiker vakna ur.

Joel Halldorf visar att naiviteten tyvärr fortsatt har ett starkt grepp om landet. Bara man tror på det goda, behöver man inte ta itu med det onda.

Gud så platt och obegåvat om mänskligheten!

Eller som Fredrik Haage skriver i Smålandsposten: ”Pacifism är en filosofisk lyxvara som tillhandahålls inom ramen för moderna och utvecklade demokratier. Och där lever den endast för att den aldrig prövas eftersom moderna demokratier inte angriper varandra.”

Ondskan måste bekämpas – med vapen när så krävs

När världen inte består av endast demokratier måste vi som står för västvärldens ljusa och goda värderingar vara redo att bekämpa ondskan, oavsett om den tar form i imperialism (Ryssland) eller rasism och antisemitism (Hamas/islamism).

Om vi skulle sluta bekämpa dessa krafter, och när de tillgriper våld måste mötas av våld, då finns ingen chans för att våra goda värderingar ska överleva. Därför måste pacifismen avvisas som den villfarelse den är. Därför är Theodor Roosevelts ordspråk så träffsäkert: ”tala mjukt men bär en stor påk”.

Vi ska naturligtvis sträva efter fred och fredlig samexistens. Men när denna hotas, måste vi vara beredda att slå tillbaka de aggressiva och anfallande aktörerna med all kraft vi förmår. Bäst chans till fred får vi när vi ser till att ha tillgång till så stort våldskapital att de onda avskräcks från att ens försöka.