Såväl justitieminister Gunnar Strömmer (SD) som polisen och riksdagsledamoten Katja Nyberg är mycket nöjda med att regeringen fått ja på frågan om hovrättspresidenten och tidigare riksåklagaren Petra Lundh ställer upp som ny rikspolischef.

KOMMENTAR. När Petra Lundh fick ordet sa hon att det inte var självklart att svara ja. Dels att hon nyligen blivit hovrättspresident i Svea hovrätt, ett av landets högsta domare. Dels därför att vara rikspolischef är en av de svåraste uppdragen som man kan ha i dessa tider.

Petra Lundh har som riksåklagare inte tvekat att driva på för hårdare straff och införa fler verktyg för polisen för att att kunna utreda brott.

Bra att ta någon utanför polisorganisationen

Normalt skulle det vara naturligt att hämta en chef som själv är polis, men med tanke på den turbulens och ineffektivitet som polisledningen i Sverige under lång tid präglats av, är det bättre att ta någon som inte är fläckad av den.

Lundhs bakgrund som riksåklagare är en garant för att hon inte är rädd för att arbeta för hårdare tag inom rättsstaten. Kriminella ska sättas bakom lås och bom, inte bjudas på tramsiga samtal och pizza.

Här måste hela polisorganisationen ställa om. De ska vara svenska folkets hjältar, inte vara populära bland dem som ägnar sig åt brottslighet. Det måste bli ett slut på att polisen backar och låter kriminella element ta över gator och torg, så som man gjorde både under korankravallerna 2022 och under upplopp i Rosengård tidigare i höst. Polisen ska agera, inte dalta.

Petra Lundh har en svår uppgift att skruva om polismyndigheten som länge varit utsatta för påverkan av vänsterkriminologiskt tänkande, inte minst från den förra socialdemokratiska regeringen.