Stoppa nya privata företag i välfärdssektorn. Det säger nu oberoende moderata Svenska Dagbladet på ledarplats. Klan- och gängkriminaliteten håller på att ta över privata vårdcentraler och familjehem.

Enligt Ekobrottsmyndigheten driver kriminella nätverk allt från vårdcentraler till familjehem. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har under lång tid larmat om hur oseriösa och kriminella aktörer äter sig in i allt fler välfärdsverksamheter.

Det får nu SvD:s ledarsida och Peter Wennblad att skriva:

”Även som vän av valfrihet i välfärden, måste man tyvärr konstatera att den har blivit en bankomat för organiserad brottslighet.”

Och jag instämmer.

Grunden för svensk välfärd är tillit

För 20 år sedan försökte jag få liberala vänner att förstå att man kan inte ha hög invandring om man vill behålla den svenska välfärden. Vår modell är raffinerad men också sårbar. Den bygger på ett grundvillkor – att alla medborgare är villiga att betala en av världens högsta skatter.

Denna vilja att betala skatt har förvånat och förbryllat statsvetare och forskare i hela världen. Hur kommer det sig att svenskar funnit sig i de höga skatterna? Svaret är enkelt: statsmakten har uppfyllt sin del av samhällskontraktet och erbjudet trygghet, säkerhet och service av hög klass. Svenskar har kunnat känna tillit till att alla medborgare bidrar genom att göra sin plikt samtidigt som stat och politik håller sina löften om att leverera välfärd.

Invandringen krossar tilliten

Nu bryts detta samhällskontrakt sönder genom invandring från regioner där man aldrig haft något förtroende för statsmakten eller för ens för någon utanför den egna klanen.

Om sammanhållningen och gemenskapen i Sverige undergrävs – vilket nu sker i snabb och brutal takt – finns inte någon grund att bygga ett välfärdssamhälle som det svenska.

Då blir det som i andra, mindre utvecklade delar av världen: Var och en för sig.

Första steget i avvecklingen av den svenska välfärden blir den mest utsatta delen – de fria, privata företag som skulle kunna komplettera den offentliga vården och omsorgen. De är nu mål för kriminella att komma över de miljardbelopp i skattemedel som går till välfärdssektorn.

Därför går det inte längre att oproblematiskt pytsa ut miljarder av skattemedel till privata vårdaktörer.

Kommuner och regioner vågar inte utföra kontroll

Brottsförebyggande rådet konstaterar i en studie om kommunala sektorn att det i viktiga avseenden är lättare att starta ett vård- och omsorgsföretag, än att få alkoholtillstånd för att starta en krog. Skälet har ju varit att man på svenskt vis velat underlätta för valfrihet. Men nu är liberala regler istället rena julafton för grovt kriminella som bara har ett syfte: för egen del stjäla skattemedel från folket.

Trots enkelheten att starta vårdbolag är kontrollen sedan mycket svag. Ännu mer julafton för kriminella.

Brå-studien visar hur dåliga kommuner och regioner är på att kontrollera privata utförare, även om de har skyldighet att göra det. Kontrollerna är ”få, om ens några” och de som görs saknar varje form av systematik. ”I stället tenderar uppföljningarna att bli grunda, och sällan gå bortom en rituell kontroll av inskickade uppgifter”. Hurra! ropar de laglösa klanerna och kriminella nätverken. Ännu fler miljarder att tömma svensk välfärd på!

Och här räcker det inte med att regering och riksdag skärper regelverken. Kommuner och regioner följer dem ändå inte. Man är rädd för det våldskapital de kriminella har. Socialtjänsten har ju slutat dokumentera orosanmälningar för barn och unga därför att man inte vill bli skjuten eller få bostaden sprängd.

Invandringen omöjliggör nu svenska välfärden som vi känt den

Sveriges välfärdsmodell har varit en godisbutik där kriminella bara har kunnat gå in och ta vad man vill ha. Systemet har byggt på minimal kontroll, något som givit svenskarna frihet. Den utnyttjas nu brutalt i kriminella syften.

Utan den extrema invandring vi haft, hade vi kunnat försvara vår modell. Men nu är det omöjligt. Nu måste reglerna ändras. Staten och välfärdssystemen måste stängas till. Bevakas. Granskas. Och ambitionsnivåerna sänks eftersom effektiviteten försämras med all kontroll.

Invandringspolitiken får nu allt fler konsekvenser som kan knäcken Sverige som vi känner det.