Sverige har länge haft en vanvettig invandringspolitik där svenska skattebetalare förväntas försörja en allt större del av världens befolkning. När tar det stopp?

Medierna har senaste veckorna fyllts av gråtreportage om ”svenskar” som vill lämna Gaza – ett område som utrikesdepartementet i tio år avrått från att åka till. De skriker och klagar på att Sverige inte hjälper dem. Men de talar bara arabiska.

Sverige betalar så gärna bidrag till dem som inte ens kan språket

Till och med gränslöst liberala Dagens Nyheter reagerar nu. ”Nej, alla som befinner sig i en krigszon kan inte flygas hem av Sverige”, skriver Hanne Kjöller på ledarsidan. Hon konstaterar att ”det svenska medborgarskapet innebär, till skillnad från många andra länders, inga förpliktelser.” Det är bara att klaga och begära att svenska myndigheter ska agera deras butler, även om man inte bryr sig ett dugg om Sverige utan bara ser landet som en mjölkkossa man kan tömma på bidrag.

Kjöller iakttar att ”svenskarna” i Gaza inte talar svenska: ”I gruppen finns alltså med stor sannolikhet människor som beviljats asyl i Sverige och sedan medborgarskap. Eller, annorlunda uttryckt, som räddats en gång av Sverige. Och som nu, trots att de själva trotsat riskerna, bad om hjälp att räddas en gång till.”

Hon avslutar: ”Är det bara jag som tycker att det är orimligt?”

Myndighetsaktivismen är antidemokratisk

Jag skulle tro att en bred majoritet i svenska folket håller med om att det är orimligt. Men vi har myndigheter och aktivister som bestämmer här i landet. De skiter fullkomligt i demokrati och riksdagsmajoriteter. De gör som de vill med svenska skattepengar.

Hur kan detta tillåtas ske? Därför att svenska folket valt politiker som inte vågar, inte förmår eller inte begriper vad som sker. Statsråd är ofta passiva, svaga, ovilliga att riskera sin karriär genom att sätta ned foten.

Den nya regeringen ska inte dömas än, den har suttit för kort tid. Men Ulf Kristersson måste få ordning på myndigheterna. Ett moratorium – alltså tillfälligt stopp – på alla beslut om beviljade uppehållstillstånd och medborgarskap vore ett sätt för den borgerliga regeringen att visa att man tänker ta tillbaka makten från den vänsteraktivistiska byråkratin. Ett moratorium borde gälla till dess de nya, striktare reglerna som Tidöavtalet stipulerar är på plats och trätt ikraft.

Grundskott mot Sverige som ordnat land

Om den här regeringen inte gör mer för att få kontroll över situationen, och stopp på alla de blodiglar som suger ut resurserna ur välfärdsstaten utan att själva ha en tanke på att bidra eller göra sin plikt, är det fråga om välfärden alls kommer att finnas kvar.

Widar Andersson skriver i Folkbladet (S): ”Att [flyktingar] senare återvänder – inte sällan med sina barn – till just de områden som de beviljats asyl i Sverige för att kunna slippa undan; det är förstås ett riktigt grundskott mot den svenska invandringspolitiken. Här behövs reformer.”

Det är grundskott mot endast invandringspolitiken, det är grundskott mot hela det demokratiska styrelseskicket. Svenska folket har inte bett om detta, har aldrig röstat för detta. Ändå händer det. Igen och igen. Aktivismen har satt sig över demokratin. Nu måste den stoppas.

*

Se inslag i Riks på temat: