En EU-förordning höjer elpriserna i Sverige med upp till 29 procent, medan södra Europa får lägre elpriser. Nu säger Ebba Busch att regeringen kan sänka elskatten om höjningarna blir stora i vinter.

Det nya systemet som EU ska testa kallas flödesbaserad beräkning och innebär att alla i Sverige får högre elpris, medan priset går ner på kontinenten.

Svenskar ska åter betala mest i EU

DN frågar energiminister Ebba Busch om det är det bra?

– Nej, det är dåligt att Sverige riskerar att få högre priser. Vi behöver ha stabila elpriser i Sverige. Elpriset behöver inte var superlågt men det behöver vara konkurrenskraftigt.

Tidningen undrar om det inte är ”solidariskt” att Sverige får betala mer än alla andra i EU.

– Min huvuduppgift är att göra det billigare att vara svensk och att se till att Sverige inte är så här eländigt sårbart som det blivit uppenbart att vi är. Elsystemet har monterats ned under åtta år och min uppgift är att göra det starkt igen.

Nedlagd kärnkraft bestraffar sig dubbelt

En orsak till att svenska konsumenter får höjda flödespriser är att det svenska elsystemet är så svagt sedan S, MP, V och C lagt ner hälften av alla kärnkraftsreaktorer.

– Det är ett elände. Problemet är att vårt elsystem är så fruktansvärt svagt. Min uppgift är att bygga upp det, säger Busch.

Kan sänka svensk elskatt

Ebba Busch säger att hon som kristdemokrat är positiv till sänkta priser på energi och öppnar för att inte genomföra den elskattehöjning som sker genom indexuppräkning.

– Det finns ett förslag i byrålådan sedan i våras om sänkt skatt på energi. Blir priserna högre i vinter kommer vi att kunna agera på frågan förhållandevis snabbt för att pressa priser igen.

Energiministern utesluter inte regeringen kan återkomma med energiskattesänkning om vi får kraftigt höjda elpriser.