För att utnyttja alla de nya möjligheter som vi nu ger polis och rättsväsende krävs även nytänkande, skriver Richard Jomshof (SD) och kräver Anders Thornbergs avgång.

Igår efterlyste polisen och riksdagsledamoten Katja Nyberg (SD) en ny polisledning i samband med att hon tillsammans med justitieministern i Rosenbad presenterade ”kameraoffensiven” mot gängkriminaliteten.

Nystart krävs – med ny polisledning

Idag skriver jutitieutskottets ordförande Richard Jomshof i debattartikel att nuvarande polisledning förvärrat situationen och våldsutvecklingen eskalerat.

”Polisen måste återta våldsmonopolet. Flera händelser de senaste åren har visat på att polisledningen inte är tillräckligt offensiv. Vi behöver en nystart där man är redo och villig att göra vad som krävs för att få Sverige och kriminaliteten under kontroll igen.”

Han vill se en polisledning som har handlingskraft och ”som vågar, vill och kan sätta hårt mot hårt”. 

Sverige i farligt läge

Jomshof menar att det paradigmskifte som riksdagsmajoriteten lovat svenska folket också måste genomsyra polismyndigheten.

”Segregation, utanförskap, parallellsamhällen och klanmentalitet har sakta men säkert cementerats i samhället (…) Inom ramarna för Tidösamarbetet skapar vi rätt förutsättningar för att bekämpa det allt grövre våldet. Utvisningar av kriminella utlänningar, hårdare straff och en översyn av integrationspolitiken med kvalificering till välfärdssystemet, är några av de saker som snarast behöver komma på plats. Samtliga förslag och den totala omläggningen av rättspolitiken som Sverigedemokraterna och regeringen har på agendan är nödvändiga.”

Han menar dock att detta inte räcker.

”Men det kommer att krävas mer än så. Det kräver inte minst rätt person på rätt plats om vi på allvar ska försöka återupprätta tryggheten i Sverige.”