Läget i opinionen är i stort oförändrat, men det är intressant att S minskar också i Demoskop efter att ha minskat i flera andra mätningar. Samtidigt ökar SD, så som man också gjort i andra mätningar.

Oppositionen har fortsatt ett visst övertag i Aftonbladet/Demoskop för oktober, men eftersom Kristdemokraterna kommer över fyraprocentsspärren minskar skillnaden i mandat. Regeringssidan skulle få 165 mandat, bara tio mandat ifrån att fortsatt nå egen majoritet på 175 mandat. Detta trots att Liberalerna skulle åka ut, liksom Miljöpartiet.

Med tanke på att regeringen under sitt första år mest tillsatt utredningar och ännu inte genomfört särskilt många av de förslag som man lovade i valet, för det anses som ett styrkebesked.

Intressant är också att Socialdemokraterna minskar också i Demoskop. Inte med mycket, men riktningen stämmer med andra mätningar. Partiet kan ha toppat och nu vänder det nedåt.

Regeringssidans två stora partier skulle enligt Demoskop få exakt lika många mandat, sedan SD ökat med 0,6 procentenheter till 19,6 procent. Detta medan M minskar till 19,5 procent.

Demoskops oktobermätning omräknat till riksdagsmandat. Källa: Aftonbladet.