Sverige ligger efter andra länder också i att utnyttja kameraövervakning för att hindra och lösa grov kriminalitet. Nu ska regeringen och SD ändra på det. Antalet kameror ska femdubblas till slutet av 2024.

Under en pressträff i regeringskansliet på tisdagsmorgonen presenterade justitieminister Gunnar Strömmer (M) tillsammans med bl a Katja Nyberg (SD) hur regeringen i snabbspår ska utreda kraftigt utökad kameraövervakning.

Polisen ska tillåtas använda de kameror som redan finns

Polisen får idag bara använda sina egna kameror väldigt restriktivt. Polisen har inte tillgång till vägtullarnas kameror. Staten registrerar alltså alla bilar för att ta ut skatt, men polisen får inte använda uppgifterna för att lösa mord och sprängningar.

Detta ska nu ändras.

Justitieministern räknar med att till i april kunna lägga lagförslag som ger polisen dessa möjligheter. Dessutom ska polisen kunna använda dataprogram för ansiktsigenkänning och för automatisk avläsning av registreringsskyltar. Också polisens användning av kameror på drönare ska underlättas.

Antalet bevakningskameror ska öka från 400 till 2500

Antalet bevakningskameror ska utökas kraftigt. Från de 400 som fanns när regeringen tillträdde till 2.500 kameror vid utgången av 2024.

Dessutom ska Trafikverket och Transportstyrelsen se till att polisen får tillgång till befintliga kamerasystem.

Sedan tidigare utreds hur kommuner och regioner ska slippa söka tillstånd för att använda kamerabevakning.

Tystnadskulturen gör kameror än viktigare

Journalister frågade om inte den personliga integriteten inskränks av så stor kameraövervakning och om det verkligen är så att kameror förhindrar brottslighet. Det som kriminologer hävdat i årtionden.

Regeringssidans företrädare påpekade att en anledning till att kameror blivit allt viktigare är den utbredda tystnadskulturen i förorterna, där alla vägrar vittna om det man sett. Dessa vittnesmål kan ersättas av kameror.

Ett utbyggt och finmaskigt nät av kameror kan också hindra brott i realtid, eftersom polisen då kan se vart en misstänkt bil med sprängämnen är på väg och stoppa bilen innan sprängdåd hinner genomföras.

Sverige har varit ett u-land när det gäller kameror. Den här ökade utplaceringen av bevakningskameror innebär att Sverige närmar sig andra länder. I England är befolkningen van vid, och känner ökad trygghet, när man vet att gatorna är övervakade och polisen kan se om brott sker.