Sedan igår har polisen möjlighet att avlyssna personer som inte är misstänkta för brott, men ingår i gängkriminella sammanhang. Antalet övervakningskameror väntas öka kraftigt. Det har väckt viss kritik.

Ny lag innebär att polisen får avlyssna personer utan konkret brottsmisstanke. Den är en följd av Tidöavtalet och är ett av de verktyg som riksdagsmajoriteten vill ge polisen för att få bukt med gängbrottsligheten.

Men kritiska röster anser att det är fel väg att gå.

– Det samhälle vi har i dag med brottsutvecklingen vill ingen ha men jag är rätt säker på att väldigt få vill ha ett fullständigt övervakningssamhälle, säger Fredrik Bergman Evans, chef på Centrum för rättvisa till TV4.

Utan migration – inget övervakningssamhälle

Sverige hade inte behövt bli ett allt intensivare övervakningssamhälle med avlyssning och allt fler kameror som spanar på gator och torg. Utan den extrema invandringspolitiken hade inga behov av det funnits.

Denna statliga övervakning är ännu en av den mångfald försämringar av det svenska samhället som invandringen orsaker.

De politiker som talade om ”öppna era hjärtan” och ”inte bygga några murar” bär den direkta skulden för att kriminaliteten exploderat i Sverige. Det är deras fel att vi nu måste låta oss övervakas av staten.

Liberaler orsakar liberalismens tillbakagång

Jag har länge förundrats över att de som kallar sig liberaler så lättsinnigt ställt sig på vänsteraktivisternas sida om att förespråka kravlös invandring, om att låta ”papperslösa” utföra kriminalitet i landet och motsatt sig att utvisa dem som inte har någon laglig rätt att vara här.

Nu får de liberala värdena stryka på foten. Friheterna måste inskränkas för att förhindra mord och sprängningar. Den personliga integriteten kringskärs därför att Sverige välkomnat världens alla kriminella klaner.

Detta hade inte hänt om liberaler ställt sig på den konservativa sidan och förespråkat att invandringen ska begränsas till de som utgör arbetskraftsinvandring som landet behöver. Alltså den migrationspolitik Sverige fört i hundra år, innan den utopiska vänsterradikalismen fick fäste i såväl S som M.

Nu för polisen verktyg att gripa fler

Skälet är som sagt att stärka polisen i kampen om vem som styr över svenska gator och torg – de kriminella gängen eller den statens ordningsmakt. De förstnämnda gör framsteg varje dag, äter sig in i föreningar (som ABF), kommuner (som Göteborg) och i rättsstaten (korrupta advokater och åklagare).

Överallt där man givit organiserad brottslighet fria händer fungerar den som en cancersvulst – den växer och växer och blir allt svårare att stoppa. Till slut är polisen maktlös och rättsstaten död.

För stoppa denna utveckling krävs nu enorma insatser, inte minst att staten via polis och myndigheter får ökad kontroll på varje person som kan vara av intresse, även utan misstanke om brott.

Att stoppa mord, bombdåd och korruption kommer före personliga integriteten för medborgarna, eftersom det förstnämnda har ett högre värde. Den som är död behöver ingen frihet.

Polisens moral stärks

Och polisen ser fram emot att få använda de nya verktygen. Förhoppningen är att kunna stoppa våld och mord innan det blir verklighet.

– Vi är redo från dag ett, säger Charlotta Höglund på Nationella operativa avdelningen (Noa) till TT.

Man vet vilka man ska avlyssna.

– Vi har en väldigt god koll på vilka de här gängen är och vilka personerna är. Vi har mycket information som pekar på och bevisar att de är involverade i organiserad brottslighet, säger Noa-chefen Johan Olsson.

De som inte vill att staten ska kunna övervaka med större befogenheter borde tänkt efter liiite tidigare. Om de gjort det och vänt sig mot de öppna gränsernas naiva och arroganta politik, då hade inte de allt mer inskränkta personliga friheterna i Sverige behövt ske.