Vi ser nu hur islamister får många svenskar att vilja ta av sig sådant som identifierar dem som svenskar. Vi börjar underkasta oss deras krav, exakt det som är avsikten med det besinningslösa våldet. Islamism måste likställas med nazisimen, just så som förre folkpartiledaren och ministern Per Ahlmark såg det.

En som tidigt förstod islamismens fruktansvärda kraft och hotfullhet var Per Ahlmark. Jag lyfter gärna fram honom, eftersom han inte kan anklagas för att vara konservativ eller något annat som vänstern anser hemskt.

Glasklart om ondskan

När han gick bort 2018, 79 år gammal, citerade jag honom ur hans uppmärksammade bok Vänstern och tyranniet (som kom i nyutgåva 2003 från Timbro, där jag då var verksam). Där är han nämligen glasklar om islamismens ondska. Så här skrev han i förordet:

”Synen på den internationella terrorismen har blivit knutpunkten i en delvis ny idékamp som handlar om vår civilisation. Framför allt: den tredje totalitära världsåskådningen under de senaste hundra åren har nu trätt fram med kraft och tydlighet. Efter kommunismen och nazismen ser vi hur den islamska fundamentalismen ställer liknande krav på oss. Vi ska anpassa oss till dess anspråk som inte medger invändningar, pluralism eller kompromisser (…) De tre ideologierna kräver alla att få styra världen och är alla inställda på folkmord. De föraktar frihet, avvisar demokrati och hatar judar. Islamisternas metoder är alltså ohämmat våld.”

Se islamism som nutida nazism

Jag håller helt med honom. Vi borde se islamism som en politisk ideologi buren med samma ondska som nazismen. Det är inte religion. Det är en ideologi som riktar brutala krav på oss i väst. Vi ska underkasta oss deras vilja, med blodigt våld om så krävs.

Vi som lever i den sekulariserade världen kan göra distinktion mellan muslimer som i det privata och för egen del följer islams läror. Det brukar i detta sammanhang sägas att ”jihad” ska tolkas som en inre kamp eller strävan i varje människa om att leva ett bättre liv. I denna del är islam möjlig att leva efter i väst.

Men när man gör jihad till en kamp för att införa sharialagar över ”otrogna”, det vill säga tvinga kristna civilisationen att underkasta sig islamismens extrema uttolkningar, då är det en politisk rörelse lika farlig, våldsförhärligande och totalitär som nazismen.

Ta hotet på allvar

Efter terrordådet förra måndagen mot två svenskar i fotbollslandslagets färger måste alla myndigheter släppa den politiska korrektheten som ursäktar islamister.

Jag har i helgen läst boken Från terrorns frontlinjer (Mondial, 2023) av Magnus Ranstorp. Han visar vilken häpnadsväckande ovilja det finns i svenska myndigheter att förstå hotet från den terrorbejakande islamismen. Han berättar exempelvis om ”Rosengårdsrapporten” från 2009 där han deltog för Försvarshögskolan. Den lyfte fram islamismens infiltration av svenska föreningar och myndigheter, men fick mycket hård kritik för att vara ”islamofobisk”. Till och med Säpo-chefen föll till föga för vänsterns och medias upprördhet och ansåg rapporten överdriven, trots att säkerhetspoliser som kunde Rosengård stod bakom vad som rapporterades.

Bara några år senare fick Ranstorp skrämmande rätt. Som andel av landets storlek var svenska medborgare den tredje största gruppen i Europa som anslöt sig till Islamska staten i Syrien och Irak där man halshögg, brände människor levande och tog kvinnor som sexslavar.

Om vi inte ser islamismen för vad den är, kan vi få se samma brutala våld i Sverige. Då har vi knappt sett början än.