I förra veckans podd ”Riksronden” fokuserade på att unga män på glid mest möter medelålders kvinnor i skola, socialtjänst och på institutioner. Det är ett ämne de flesta inte vågar yppa, och avsnittet har uppmärksammas av exempelvis Svenska Dagbladet.

I podden frågades – under rubriken ”Är allt kvinnornas fel?” – om det är en nackdel att kvinnor dominerar så totalt i ”Socialsverige”. Det är ju en fråga man inte får ställa. Men Richard Sörman och jag anser det nödvändigt att ta upp den.

Reaktionerna har varit många. Ovanligt många har hyllat podden för att den vågar ta upp ett så ”känsligt” ämne. Andra anser frågeställningen larvig och obefogad.

Frånvaro av manlighet

I Svenska Dagbladet gjorde deras USA-korrespondent Göran Eriksson en krönika om poddavsnittet och relaterade våra resonemang till kulturkriget i USA:

Och rubriken luras inte, för svaret är i huvudsak jakande. ”Sverige har blivit ett samhälle som till stor del präglas av vad man kan kalla kvinnliga värderingar” – och det orsakar en lång rad problem. Till exempel har gängkriminaliteten orsakats av invandring, men förvärrats av att barn och ungdomar från länder med väldigt starka manliga principer, i Sverige möts av ett ”mesigt kvinnosamhälle”.

Eriksson framför ingen åsikt om vi har rätt eller fel, men tonen är raljerande över att vi ens diskuterar detta. Han avslutar: ”Men en riktigt man tar istället avstånd från det kvinnliga tänkandet, och det innebär att ’stå upp för det som är sant och rationellt och riktigt’. Sedan är den första ronden i det nya kulturkriget slut.”

Del av kulturkriget

Att diskutera om kvinnodominans medför problem är synnerligen känsligt, trots att det i mer än 50 år varit okej att håna och fördöma manlig dominans. Varför? Har Eriksson i SvD rätt när han ser det som en del av kulturkriget mellan vänsterradikaler och konservativa? Ja, det är nog så.

De radikala hade en gång rätt när man drev kvinnosaken – att få ta del av det offentliga samhällets maktpositioner, där män tidigare dominerat. Och nu kan de inte sluta strida för mer kvinnomakt, även om det, som jag sa i podden, nu är 92 procent kvinnor som är speciallärare för elever på glid. De radikala är inte nöjda förrän 100 procent av lärarna är kvinnor. Förrän 100 procent av poliserna är kvinnor.

Detta är galenskap. Kvinnor har lika lite rätt att dominera nu, som män hade förr.

Och särskilt i samhällets hantering av ung, arga, osäkra män med stort våldskapital – en uppgift som vi nu ser samhället fullständigt misslyckats med – är det viktigt att fråga sig om det inte är fel att låta dessa unga män bara möta kvinnor från Socialsveriges sida.

Konservativ realism mot feministiska dogmer

Man måste uppenbarligen vara konservativ för att tänka så. Feminister tror att kvinnor kan lösa allt, också hantera unga män. Jag tycker vi sett tillräckligt med belägg för att feministerna har fel och nu orsakar stor otrygghet i Sverige med sina feministiska dogmer.

De här unga grabbarna behöver kunna testa sina gränser mot äldre män som kan lära dem vett och moral på ett sätt som kvinnor aldrig kan.

Jag tycker ju inte detta borde behöva vara en del av kulturkriget, men om de radikala inte lyssnar utan driver på för kvinnodominans både i tanke och genomförande, ja, då måste striden tas.

Den mjuka feministiska linjen med lågaffektiva bemötande mot ett våldskapital som inte värdesätter människors liv fungerar inte. Den driver nu in samhället i kaos, våld och upplösning.

*

Några lyssnarröster om poddavsnittet:

– Jag är kvinna och jag förstår precis allt det ni pratar om, önskar bara att fler debatterar dom ämnena ni tar upp.

– Vi behöver få tillbaka mer manlighet i samhället!

– När jag började arbeta i skolan så märktes detta att killarna längtade efter en vuxen man som kunde säga nej och stopp men det blev ju jobbigt efter ett tag att ensam stå där. Dessutom få alla kvinnor emot sig.

– Vi har sett det länge, bra att ni nu vågar ta upp det.

– Ni är helt inne på rätt spår. Jättebra!

– Jeg er kvinne og håller helt med er! Som feminin kvinne er jeg merkligt nog långt mer forstående til hårdare tag enn de mer ”maskuline” feministene. Kanske fordi jeg forstår och respekterer olikhetene mellom kjønen? Endast menn kan bemøte andre menns tanke- och handlingsmønster.

– Det bästa och klokaste ni någonsin sagt på Riks.

– Ni har helt rätt i ert resonemang. Frågan är bara var ska vi hitta dom riktiga männen som kan ”stämma i bäcken”?

– Väldigt bra att ni tar upp detta!