För första gången upplever en majoritet av befolkningen stor oro över att utsättas för brottslighet. Det visar den årliga trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå.

KOMMENTAR. I årets undersökning är det är 53 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Jämfört med 2022 är det en ökning med 7 procentenheter och det är den högsta nivån någonsin.

Fler kvinnor än män känner stor oro, rapporterar Brå.

Kraftig ökning

– Vi kan inte se någon ökning vad gäller otryggheten för egen del, att man är orolig att gå ut på kvällen eller att det påverkar ens rörelsemönster på annat sätt. Däremot har en mer allmän oro över brottsligheten i samhället ökat i nästan 10 års tid och ökningen från förra året är särskilt kraftig, säger Sanna Wallin, utredare på Brå.

Samtidigt tappar rättsväsendet – polis, domstolar och kriminalvård – förtroende. Störst minskning syns för polisen där andelen som har stort förtroende har minskat med 5 procentenheter sedan förra årets mätning, från 59 till 54 procent 2023.

Enormt misslyckade för politiken

Att svenska medborgare inte kan känna sig trygga i landet är ett enormt misslyckande för politiken, för de politiska partierna.

Politikens viktigaste uppgift är att skapa trygghet och säkerhet för landets befolkning. Det är främsta skälet till varför vi har en statsmakt. Men den har i årtionden varit upptagen med allt möjligt annat än att göra det jobb som är viktigast av allt.

Utvecklingen i rapporten understryker hur viktigt det är att den nya riksdagsmajoriteten tar uppgiften om att bekämpa klan- och gängkriminaliteten på största allvar och genomföra allt som kan vända utvecklingen. Straffskärpningar och utökade befogenheter för rättsvårdande myndigheter måste ske. Den personliga integriteten kan inte längre stå i vägen för effektiviteten i ordningsmaktens arbete. Det har gått för långt för att ta sådana hänsyn när människor skjuts, sprängs, bedras, våldtas, rånas och hotas av en brottslighet som tar för sig allt mer.