Politiken har misshandlat energisystemet i årtionden. Samtidigt som man säger att vi ska dubbla elkonsumtionen, med bl a elbilar, har politiken avvecklat elproduktionen. Nu måste regeringen lägga en stabil plan för hur prisvärd el ska bli till i framtiden.

KOMMENTAR. USA är självförsörjande på olja, men startar ändå upp nya kärnkraftreaktor. Sedan i juli är Vogtle 3 i kommersiell drift i Georgia. Vogtle 4 ska starta nästa år.

I Sverige har ju Socialdemokraterna och de rödgröna avvecklat reaktor efter reaktor under de senaste tio åren.

Skriande behov av planerbar elproduktion

Den nya regeringen har lovat att satsa på kärnkraft för att få planerbar el. Men frågan är vad som händer.

Vänsterliberala Dagens Nyheter är kritisk till handläggningen i den nya regeringen:

”Vilken mix är samhällsekonomiskt mest rationellt? Och utifrån detta komma överens om spelregler och finansiering, så att energiföretagen vet vad de har att förhålla sig till och själva vågar lägga pengar på bordet. Men regeringen har kategoriskt avfärdat dem. Vi har inte tid, har Ebba Busch slagit fast.

I stället kastar man ut uppgifter om antal och typ av reaktorer som om det handlade om någon form av bingo. Det är uppseendeväckande nonchalant. För det är ett stort projekt som ska dras igång. Sverige ska för första gången på flera decennier bygga ny kärnkraft. Det är precis vad amerikanerna har gjort.”

Politisk kortsiktighet är förödande

Efter Fukushima (då tsunami orsakade kärnkraftsolycka) har tidsandan präglats av kärnkraftsmotstånd. Politiker har fördyrat och försvårat byggande av nya reaktorer. Ja, i Tyskland förbjöds nya satsningar och tiotals reaktorer har avvecklats – en orsak till elbrist i hela Europa.

Den ogynnsamma politiska miljön gör att få reaktorer byggs. Företag vågar inte satsa på stora investeringar som kräver tiotals år i drift för att hämtas hem, när politiken vimsar och tramsar och ständigt ändrar villkoren. Lönsamheten har minskat då politiker riktat avsiktligt skadliga skatter mot kärnkraftsel.

Därför anser många att kärnkraften är körd. Det finns inget förtroende för att politiker kommer att stå för det man kommer överens om.

Kanske måste staten bygga reaktorer

Regeringen måste visa att man på kort sikt menar allvar. Då måste planering av nya reaktorer komma igång på politikens initiativ. För att säkra investeringar långsiktigt måste politiken ge garantier. Alternativet är att staten bygga nya reaktorer och finansiera dem så som man finansierar annan livsnödvändig infrastruktur som vägar.

Men varför bygga kärnkraft? Skälet är att den är fossilfri och planerbar. Dessutom ödelägger inte kärnkraft havsbottnar med enorma mängder betong eller förstör skogar och landskap så som vindkraftsparker gör. Vindkraft kan bara vara komplement eftersom den ger noll kWh när det inte blåser eller är för kallt.

Ska elkonsumtionen kunna öka så mycket som den ”gröna” opinionen vill, måste investeringar i elproduktion ske på ett kompetent sätt. Än finns inga tecken på att politiken klarar av stora infrastrukturprojekt så som man gjort historiskt. Det är tragiskt. Den nya regeringen borde återskapa tilltron till att politik är mer än snuttifierade pressmeddelanden och gräl.