Svensk energipolitik är ett haveri. Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är tre av de värsta bristerna, konstaterar Riksrevisionsverket.

Staten har huvudansvar för att elsystemet fungerar, och för att nätet byggs ut när det behövs. Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört åtgärder på ett effektivt sätt.

Tidigare regering med Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) i spetesn har ”inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energipolitiken”, skriver Riksrevisionsverket i sin granskning.

Skräckexempel under S-MP-regeringen

Revisionen pekar ut flera beslut som förstört energisystemet i landet.

Höjningen av effekt­skatten 2015. Den blev avgörande orsak till nedläggning av fyra kärnkrafts­reaktorer som blev ett svårt slag mot transmissionsnätet.

”Beslutet baserades på oklar grund och i strid med befintlig kunskap.”

Höjningen av energi- och koldioxidskatten för fjärrvärme­anläggningar resulterade i nedläggningar av anläggningar och därmed effektbrist i flera storstäder.

S-MP har struntat i att människor drabbats av elprischocker

Detta skedde trots att S-MP-regeringen visste vad som skulle hända. Förklaringen är istället ”att de aktuella besluten har varit låsta av politiska överenskommelser”. Alltså politiker med fixa idéer som struntar i vilka konsekvenserna blir. Deras egna pressmeddelanden är viktigare än hur verkligheten för miljoner människor blir.

– Konsekvensanalyser har ibland saknats helt och hållet. I andra fall har de inte använts för att förbättra utformningen av besluten eller för att hantera konsekvenser. Detta har bidragit till att de politiska besluten ofta präglats av kortsiktighet och bristande effektivitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

*

Se inslag i Riks med Jessica Stegrud om Riksrevisionens granskning: