SD har fått igenom en skattesänkning på 20 procent på snus i budgetförhandlingarna. Detta som ett led i att minska skadorna av tobak. Skatten på cigaretter höjs.

Ännu en del av kommande budgetproposition har släppts. Tobaksskatten på snus sänks.

– De hälsovådliga effekterna av rökning är betydligt mer påtagliga än med snus, säger Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD) till TT.

Detta ligger i linje med strategin om skademinimering, ett pragmatiskt förhållningssätt som syftar till att minska de skador som tobak orsakar. Snus ger mindre negativ påverkan än cigarettrökning.

Snusförslaget kostar omkring 130 miljoner kronor för 2024 och 800 miljoner för 2025, enligt finansdepartementets beräkningar, och kvittas mot skattehöjningen på cigaretter.

Förslaget presenteras i samband med regeringens höstbudget men är inte tänkt att börja gälla förrän den 1 november 2024. Regeringen behöver återkomma med ett förslag till riksdagen.