Postnord har fått kritik för att inte har fler lastbilar som drivs med el. Bolaget påpekar att det svenska elnätet inte räcker till. Det är klokt att lyfta verkligheten i all klimathysteri. Och man lägger skulden där den hör hemma: hos politikerna som lagt ned kärnkraften.

KOMMENTAR. Postnords transporter i Norden kan inte elektrifiera fler lastbilar och nå sitt klimatmål. Orsaken är att kapaciteten i elnätet är otillräcklig. Det rapporterar Sveriges Radio.

– Jag kan inte riktigt se hur vår plan ska kunna realiseras, säger Postnords vd Annemarie Gardshol.

Det är på tiden att någon lyfter hur verkligheten ser ut och att tidigare regeringar agerat fullständigt vansinnigt genom att först avveckla stora delar av elproduktionen, genom att lägga ner sex kärnkraftreaktorer, för att sedan säga att klimatet kräver att bilar och lastbilar snabbt måste bli eldrivna.

Varifrån ska den elen komma?

Hattande politiker skadar landet och klimatet

Postnord kräver att politikerna nu skapa förutsättningar så att målen kan nås. Men stora infrastrukturinvesteringar tar tid. Reinfeldt-, Löfven-, och Anderssonregeringarna har agerat på ett sätt som gör det omöjligt att uppnå ambitioner kring elektrifiering.

Det är också för den nya regeringen svårt att få energibolag att satsa på nya, stora investeringar i elproduktion eftersom politiken är så hattig. Ena året ska all kärnkraft läggas ner enligt stor riksdagsmajoritet (2016 års beslut 100 procent förnybar elproduktion till 2040 som S, V, MP, C, M och KD drev igenom) för att några år senare fördubbla kärnkraften.

Det är därför SD lagt fram förslaget att starta statligt bolag som får bygga ny kärnkraft. Postnord har rätt i att politikerna nu måste rätta till årtionden av misslyckad och skadlig energipolitik.