När Jimmie Åkesson sa att den senaste tidens eskalerande gängvåld till hundra procent beror på migrationen föll flera röster tillbaka i förnekelse. Nu svarar han.

I exempelvis ”30 minuter” i SVT på torsdagskvällen hävdar centerledaren Demirok att ”skjutningarna inte beror på invandringen”.

Jimmie Åkesson har en annan syn. Redan 2008 hade han svårt att komma på något svårt samhällsproblem som inte berörs av invandringen. Nu, 15 år senare, har debatten, skriver Åkesson i Expressen, ”kommit så pass långt att de flesta seriösa debattörer kan skriva under på att den extrema invandringspolitiken har påverkat samhället i alla dess delar. I olika grad.”

Parti för alla skötsamma

Han påpekar, därför att många vill vilseleda i debatten: ”Jag påstår inte, och har aldrig påstått, att alla brott begås av invandrare. Inte heller att alla invandrare är kriminella.” 

Att det är så bevisas av att Sverigedemokraterna är näst största parti också bland första generationens invandrare. ”Vi är ett parti för alla skötsamma medborgare i Sverige”, konstaterar Åkesson.

Svåra samhällsproblem

Han listar sedan samhällsproblem som invandringen försvårat:

1) Välfärden urholkas när hundratusentals invandrare ska ha del av den men inte bidrar till densamma.

2) Arbetslösheten rymmer en kraftig överrepresentation av människor med invandrarbakgrund.

3) Bostadsbrist uppstår när befolkningen ökar med cirka en miljon människor på tio år. 

4) I pensionssystemet finns en tickande bomb som kommer brisera när gruppen utrikes födda ska ha en allt större del av kakan. 

 5) En stor majoritet av dem som tar emot försörjningsstöd har invandrarbakgrund.

6) Segregation, utanförskap, etniska enklaver och parallellsamhällen har en naturlig koppling till den stora invandringen.

7) Hedersförtryck hade knappast varit ett svenskt samhällsproblem utan omfattande invandring.

8) Kunskapskollapsen i svensk skola kan i hög grad förklaras av bristande svenskkunskaper och invandring från länder med låg utbildningsnivå.

Fortsätter blunda

Kombinationen av ansvarslös invandringspolitik, kravlös integrationspolitik, slapp kriminalpolitik och politikers strutsmentalitet har varit en sällsynt farlig cocktail. I synnerhet i ett land som Sverige, med historiskt homogen befolkning, hög tillit och brett utbyggda system för det gemensamma.

De gamla partiernas ansvarslösa politik och oförmåga att få huvudet ur sanden har förvandlat vårt trygga Sverige till oigenkännlighet.

”Jag trodde i min naivitet att vi passerat stadiet av total förnekelse”, skriver Jimmie Åkesson.