Den röde redaktören Göran Greider talar sig varm för chockhöjda skatter. Åtminstone 400 miljarder mer borde tas ut av skattebetalarna. Han har fel av den enkla anledningen att han inte skulle få vård, omsorg och undervisning för pengarna – utan mer byråkrater.

Jag har alltid förvånats av att vänsterdebattörer tror att bara man öser mer pengar över ett problem så löser det sig. Så är det sällan. Orsaken till brister beror mer på felprioriteringar och på dåligt ledarskap.

Låt mig gå igenom några av Greiders resonemang i ledartexten Sverige är under(be)skattat! från Dala-Demokraten.

Bristande effektivitet

Greider: ”Den sjunkande andelen skatter i förhållande till BNP har satt vården, skolan och omsorgen på en konstant bantningskur.”

Nej, att det blir mindre välfärd beror på att läkare och sjuksköterskor träffar allt färre patienter. Svenska läkare hamnar i botten i internationella jämförelser när det gäller antal läkarbesök. Svenska läkare träffar knappt 900 patienter per år, enligt OECD-rapporten Health at Glance. Snittet för OECD-länderna är 2.400 patienter. Vad gör läkarna istället? Det borde vi analysera och se till att läkarna använder tiden till patienterna.

Uppfyller inte samhällskontraktet

Greider: ”Folk i gemen har uppfattat att viktiga funktioner i välfärden fungerar sämre och det har bidragit till det missnöje som permanentats i gestalt av Sverigedemokraterna.”

Visst finns missnöje med ineffektiv offentlig välfärd, men också det faktum att välfärden i allt högre grad går till dem som aldrig betalt skatt – invandrarna. Varför alls betala skatt, om de inte går till dem som betalar skatt, utan till dem som har noll koppling till det svenska folkhemmet? Det är viktigaste orsaken till att Sverigedemokraterna ökat. De gamla partierna har inte upprätthållit samhällskontraktet – alltså att staten kan kräva skatt OM man skyddar medborgarnas trygghet.

Våldet som polisen inte klarar av

Greider: ”… men att svenska ungdomar tar allt mer antidepressiva och i enkäter säger sig vara mer oroliga, fruktar jag är ett tecken på att Sverige på många plan blivit ett sämre land att växa upp i.”

Jo, men det beror inte på att skatterna är för låga, utan att de gamla partierna inte ser till att unga kan växa upp i trygga miljöer utan i allt högre grad riskerar hot, förnedring, rån och våld. En allt större del av gruppen unga kvinnor vågar inte gå ut i sitt eget bostadsområde efter mörkrets inbrott, rapporterar BRÅ i sin årliga trygghetsbarometer. Det beror inte på att skattetrycket är för lågt, utan att invandringen varit mycket större än samhället klarar av.

Fokus på allt annat än patienter och brukare

Greider: ”Kommuner och regioner skriker efter mer statligt stöd.”

Visst, men till vad vill de använda nya, fräscha skatteintäkterna? Inte till patienter, elever och brukare iallafall. Låt mig bara ta ett konkret exempel.

Dagens Samhälle har visat att landets kommuner lägger närmare 2 miljarder på ”pr och kommunikation”. Dessutom anställs allt fler kommunikatörer. Göteborgs stad har på sju år fördubblat antalet kommunikatörer från 145 till 273 heltidsanställda med kommunikatörsuppgifter. Uppsala kommun har också ständigt ökat antalet kommunikatörer, även om de enligt Dagens Opinion mår dåligt av den byråkrati som omger verksamheten. Även mindre kommuner har dussintals med kommunikatörer numera.

Det har debatterats varför offentliga verksamheter behöver så mycket kommunikatörer. Janerik Larsson frågar i Svenska Dagbladet om det kan vara så att ”ledande kommunpolitiker har valt att omge sig med en bataljon av informatörer för att dels påverka vad som kommer fram i medierna, dels skydda sin verksamhet från kritisk granskning.”

Exakt så. Politikerna använder skattepengarna för sådant de själva tycker är kul. Man leker med medborgarnas surt förvärvade inkomster när man tvingat av dem nästan hälften i skatt.

Högre skatter skulle bara göra lekstugan än mer absurd. Greider skulle ge politiker julafton, medan dem han månar om inte skulle märka någon skillnad – om organisationsstrukturerna och bristande ledarskapet förblir oförändrad.

Mer till välfärd, absolut

Greider: ”Istället borde pengarna ha gått till äldreomsorg och låginkomsttagare.”

Ja, här instämmer jag helt med Greider. Mycket mer pengar till välfärdens kärnverksamhet! Men dessa pengar ska fram genom att man effektiviserar den enorma kollos som offentliga sektorn är. Inte genom att pungslå inkomsttagarna, som behöver behålla förtjänsten av mödan av sitt arbete.

Jag är helt övertygad om att de 400 miljarder kronor som Göran Greider vill få fram genom höjd skatt istället gå att trumma fram genom klokt ledarskap, effektivare organisation och hårdare prioriteringar inom befintliga budgetar i stat, regioner och kommuner.

Min modell gör att medborgarna får bestämma mer över sina pengar, medan välfärden ger det den kan förväntas göra. Greider vill istället ta makten över ekonomin och konsumtionen från medborgarna för att göda de redan makthungriga och slöa politikerna och chefstjänstemännen.

Är det verkligen socialismens ambition?