I skånska Åstorp presenterade igår migrationsministern och Jimmie Åkesson en migrationspolitik som ska fokusera på ”återvändande”. Asylsökande ska hänvisas till mottagningscenter och möjligheten till ”ebo”, eget boende, upphör. Om detta blev det en intensiv debatt i P1 på morgonen mellan mig och S-redaktör.

De två politikerna lyfte det nya fokuset i migrationspolitiken: ”Återvändandet är en viktig del av en ansvarsfull migrationspolitik.” Man motiverade det med att återvändande är viktigt för att se till att de som har fått avslag på asyl eller har utvisningsbeslut faktiskt lämnar landet.

Ett led i detta är att förbjuda ”ebo”, alltså eget boende hos släktingar under asylprocessen. Detta eftersom många som får avslag avviker och försvinner in i skuggsamhället där de lätt blir offer för gängkriminalitet och människohandel.

De ska istället sättas på mottagningscenter medan man prövar om de har asylskäl. Den stora majoritet som inte har det ska därifrån guidas ut ur landet.

Hetsig debatt i P1-Morgon

Om detta diskuterade jag och Lisa Pelling vid fackliga Arena idé i Sveriges Radio på morgonen. Det hettade till rejält när jag pekande på att det asylaktivister och socialdemokrater brukar förespråka, bättre villkor för utländska medborgare, har prövats i 30 år och misslyckats totalt. Det har lett till grov och växande kriminalitet.

Lyssna på radiodebatten här.