Finansminister Elisabeth Svantesson (M) meddelar nu att regeringen stoppar den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig skatt, vilket betyder att inflationen får höja skatterna.

Skälet är taktiskt. Socialdemokraterna har gormat om att högavlönade får sänkt skatt, även om S själva har varit med och infört indexuppräkningen av skatteskalorna. Systemet har syftat till att inte höja skatten på grund av inflationen. Nu blir det högre skatt på löner som har sämre köpkraft.

Själv motiverar finansministern ändringen med fiskala argument, alltså att statskassan behöver så mycket skatteintäkter som möjligt och att lägre köpkraft för högavlönade kan minska inflationen.

Men detta är vad man brukar kalla ”triangulering”, alltså att man tar bort motståndarnas starkaste argument genom att gå dem tillmötes.

Sänk istället skatten genom jobbskatteavdrag

Agerandet är smart – om regeringen samtidigt kommer att sänka skatten ”underifrån”, alltså genom jobbskatteavdrag sänker skatterna för dem med låga och medelstora inkomster.

Under S-regeringens tid har marginalskatterna ökat i Sverige och är nu en av de högsta i Europa.

I våras fördes förslag fram från regeringen om förstärkning av jobbskatteavdraget som skulle innebära skattelättnader. Denna typ av sänkningar beräknas inte ge så stort tapp av skatteintäkter i kronor räknat, eftersom det blir lönsamt att arbeta mer och fler därmed betalar mer i skatt.

– Skattebasen växer i stället för att kakan krymper, vilket innebär att det finns mer att fördela till fler, säger skatteexperten Fredrik Carlgren. 

Regeringen lägger snart sin budget

Hela regeringens budgetproposition för 2024 överlämnas till riksdagen den 20 september. Men redan innan dess kan regeringen presentera hur man avser göra med inkomstskatterna.

Det blir den nya majoritetens första budget som man fått arbeta med i lugn och ro. Förväntningarna är stora på att den ska uppfylla många av de politiska förslag som partierna förde fram i valrörelsen, även om finansministern håller hårt i pengarna för att inte spä på inflationen.