Internationellt är Polen en spottkopp, utskälld och smutskastad. Men den konservativa regeringen är populär på hemmaplan och leder inför höstens parlamentsval. Orsak: Regeringen levererar.

KOMMENTAR. Den socialkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa driver en aktiv socialpolitik där dess åtgärder medfört att andelen medborgare som lever under existensminimum reducerats från år till år. 

Aktiv närings- och socialpolitik

”Välfärdspolitiken underlättas av god tillväxt och historiskt låg arbetslöshet. Fler arbetar vilket bland annat beror på infrastruktursatsningar, men i synnerhet utländska investeringar. En växande sektor är högteknologiska tjänster och produkter”, skriver polsk-svensk författaren Artur Szulc i gästkrönika i Göteborgs-Posten.

Regeringen är en pålitlig förhandlingspart. För elektronikföretaget erbjuder Polen stabilitet, fördelaktiga villkor och välutbildad arbetskraft.

Artur Szulc nämner också regeringens satsningar på bostadsbyggande, avgiftsfria motortrafikleder istället för betalmotorvägar, samt nya tunnlar, kanaler och digitalisering av statlig administration.

Allt för att göra vardagen enklare för medborgarna.

Färre polacker är nu oroliga över att förlora arbetet och fler är nöjda med sin livssituation. En mätning i våras visade att 44 procent av de tillfrågade anser att deras liv förändrats till det bättre under den sittande regeringens tid vid makten.

Stärker skyddet mot ryssarna

Efter över 40 års ockupation av kommunistiska ryssar är säkerhetspolitiken central för polackerna. Regeringen rustar upp försvaret kraftigt för att säkra Polens självständighet.

Här handlar det också om att bli fri från beroende av rysk gas. Förra året anslöt sig Polen till Baltic Pipe och kan nu ta emot norsk naturgas. Därutöver ska fler vindkraftsparker anläggas i Östersjön och enligt fattade beslut ska landets första kärnkraftverk tas i bruk år 2033, skriver Szulc.

Exempellös handlingskraft

Konservativa regeringspartiet Lag och rättvisa har visat en enorm handlingskraft. Man har förändrat landet genom kloka beslut som tidigare liberala regeringar ansåg omöjliga.

”Tveklöst har partiet under sin tid vid rodret drivit genom satsningar som regeringar före 2015 hävdat var omöjliga, oekonomiska eller onödiga.”

Kanske ska den svenska riksdagsmajoriteten kolla upp hur polska regeringen arbetar. Jag är helt övertygad om att handlingskraft – få saker gjorda – är nyckeln till omval för en sittande regering.